Outsourcing

Outsourcing je proces, v rámci kterého společnost vyčlení vedlejší nebo obslužné činnosti ze své interní struktury na externí subjekt (subdodavatele), který se specializuje právě na tuto činnost nebo operaci. Outsourcing je obchodní rozhodnutí, jehož cílem je stav, který vede ke snížení nákladů společnosti a/nebo umožní lépe se zaměřit na hlavní (a důležitější) cíle společnosti v rámci její činnosti a zvýší tak její konkurenceschopnost.

Mezi hlavní činnosti, u kterých dochází k outsourcingu procesů, je oblast informačních technologií (IT), logistika, public relations, ekonomické a právní služby, správa a údržba objektů apod. Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší.

Společnost EEIP se specializuje na poradenství v oblasti

  • Optimalizace neklíčových procesů
  • Analýza nákladové efektivnosti
  • Analýza firemních procesů
  • Ekonomické a organizační poradenství

Reference: