KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, a.s.

Na přelomu let 2019 a 2020 zpracovali experti EEIP ve spolupráci se společností di5 architekti inženýři s.r.o. studii ověřující ekonomické a projektově-technické řešení stavby nové haly Kongresového centra Praha (KCP).

Experti společnosti EEIP detailně analyzovali veškeré ekonomické souvislosti potenciální výstavby nové výstavní haly na jižním předpolí Kongresového centra Praha. Na základě ověřených dat vypracovali ekonomický model projektu, přičemž podrobně analyzovali veškeré náklady, výnosy, potenciály a rizika spojená s realizací projektu. Část projektu sestávající z ověření projektově-technického řešení stavby zpracovala v rámci zakázky společnost di5 architekti inženýři.

Finální stanovisko, které realizaci investičního projektu doporučuje, následně odborníci EEIP prezentovali zástupcům akcionářů společnosti Kongresové centrum Praha, a.s., kterými jsou Hlavní město Praha a ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Na následné valné hromadě byl poté projekt výstavby nové výstavní haly KCP schválen k realizaci.

EEIP projektem nové výstavní haly navázala na předchozí úspěšnou spolupráci s KCP z let 2012 – 2013. Tehdy EEIP vypracovala v ČR dosud ojedinělý plán finanční restrukturalizace společnosti, který zásadně přispěl k jejímu oddlužení a zajištění dlouhodobé profitability, a dále také Analýzu využití Kongresového centra Praha a Dlouhodobý plán rozvoje KCP. Již v těchto materiálech z let 2012-13 přitom EEIP uváděla právě výstavbu nové výstavní haly jakožto jednu z možností dalšího rozvoje společnosti ve střednědobém či dlouhodobém výhledu.