RIA k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (2015)

Název: Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: 2015

Zhotovení vstupních analýz, vyhotovení statistických vstupů k četnosti jednotlivých řízení, hodnotě veřejných zakázek, k zakázkám malého rozsahu, jednacím řízením bez uveřejnění a dalších souvisejících statistik, vyhodnocení a výběr nejlepších variant.