SPA HOTEL THERMAL Karlovy Vary

V závěru roku 2015 zpracovala EEIP komplexní plán restrukturalizace a dlouhodobého rozvoje pro společnost THERMAL-F, a.s., jež vlastní a provozuje čtyřhvězdičkový SPA HOTEL THERMAL, jeden z nejvýznamnějších hotelů v Karlových Varech a hlavní dějiště každoročního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Restrukturalizační plán zahrnoval analýzu ekonomických a provozních dat společnosti THERMAL-F, plán opatření na zlepšení hospodaření firmy, sestavení a analýzu výhledu vývoje hospodaření společnosti a posouzení „testu soukromého investora“.

Jelikož jediným akcionářem společnosti THERMAL-F, a.s., je Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí ČR, byla součástí služeb EEIP také příprava podkladů a asistence při vyjednávání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v souvislosti s posouzením plánu vzhledem k otázce státní pomoci dle čl. 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Na plán restrukturalizace a dlouhodobého rozvoje navázala EEIP na konci roku 2020 jeho aktualizací, kdy zkoumala ekonomickou opodstatněnost navýšení základního kapitálu společnosti formou peněžního vkladu ze strany jediného akcionáře pro účely dokončení plánované komplexní rekonstrukce hotelového areálu i přilehlých objektů.