Program podpory filmového průmyslu (2010)

EEIP zpracovala pro Ministerstvo kultury evaluaci přínosů a nákladů Programu podpory filmovému průmyslu. Hodnocení bylo provedeno na základě vybraných rozpočtů podpořených filmů ve druhém pololetí roku 2010. Evaluace byla schválena vládou ČR.

V rámci zpracování dokumentu „Vyhodnocení Programu podpory filmového průmyslu za rok 2010“ byla provedena evaluace ekonomických přínosů a nákladů spojených s touto podporou. Společnost EEIP provedla ekonomické propočty přínosů podpory filmovému průmyslu a vypracovala metodologii k nim s cílem vyhodnotit, do jaké míry naplnil během prvního půl roku fungování Program podpory filmovému průmyslu očekávání Ministerstva kultury, resp. zda se potvrzuje předpoklad o pozitivních dopadech podpory na české veřejné rozpočty a obecně na českou ekonomiku. Hodnocené body byly mimo jiné následující:

  • zvýšení zájmu zahraničních produkcí o natáčení v České republice;
  • pozitivní čisté přínosy pro veřejné rozpočty;
  • přínosy pro propagaci České republiky;
  • vliv exportu služeb v oblasti filmového průmyslu na konkurenceschopnost.

Výsledky studie ukázaly pro rok 2010 následující:

  • Průměrná hodnota odhadu čistých příjmů veřejných rozpočtů ve výši 5,5 % z objemu českých nákladů zahraničních koprodukcí a filmu Lidic (a tedy i střední hranice celkového odhadu čistých přínosů ze zavedení Programu podpory filmovému průmyslu v ČR včetně zohlednění faktu, že některé české filmy by se natočily i bez podpory) činila 32 414 874 Kč, což odpovídá čistému výnosu z podpory, resp. návratnosti, ve výši cca 18,2 %.
  • Natáčení zahraničních filmů v ČR má pozitivní synergické efekty s podporou turismu do České republiky v zahraničí. Například indický film Rockstar vyvolal v Indii velmi pozitivní ohlas, takže na něm chtěla indická pobočka Czechtourismu v Dillí postavit celou svou reklamní kampaň (což znamená pro ČR mimo jiné výraznou úsporu v nákladech na marketing). Indické cestovní kanceláře připravily pro indické turisty výlety po stopách filmu Rockstar – což bylo přínosem pro české hrady a zámky a další lokace, které se ve filmu objevily – např. Liberec, Loučeň, Sychrov, Karlštejn nebo Ostré u Úštěka, čímž došlo k propagaci regionální turistiky.
  • Natáčení filmu Mission Impossible 4 v Praze s Tomem Cruisem v hlavní roli dostalo ČR na několik dní na stránky a weby řady významných zahraničních médií – a tedy zviditelnilo ČR v dobrém smyslu po celém světě (reklama, jakou by ČR nebylo schopno zaplatit); následující Google statistiky ilustrují měřitelné navýšení online informací o Praze a ČR: na dotaz „Tom Cruise Prague“ našel Google 478000 odkazů, což bylo 1,7 % odkazů, které Google našel v případě, kdy bylo zadáno pouze heslo „Prague“, na dotaz „Tom Cruise Czech Republic“ našel Google 573 000 odkazů, což bylo 0,5 % všech odkazů, které se objevily při zadání hesla „Czech Republic“, o natáčení v ČR psal Tom Cruise na svém účtu Twitter, který sleduje pravidelně více než 1 milion uživatelů z celého světa, rovněž pochvalné vyjádření o Praze publikované na oficiálním webu Toma Cruise mělo pozitivní dopad na propagaci Prahy a ČR v zahraničí.
  • Pro konkurenceschopnost ČR se jeví jako významné, aby do budoucna byla schopna exportovat sofistikované služby (jimž jsou mj. i služby filmové produkce), které nyní tvoří pouze malý podíl z jejího celkového exportu služeb (např. koprodukce filmu Rockstar byla vývozem high-end služeb do Indie). Služby spojené s filmem vždy patřily mezi komparativní výhody ČR. Podpora filmovému průmyslu je tedy v souladu se snahou České republiky o zvyšování konkurenceschopnosti na evropských i mimoevropských trzích.