Energetika

EEIP patří mezi nejvýznamnější poradenské společnosti v oblasti energetiky ve středoevropském regionu. Za více než dvacet let své existence se EEIP podílela na nejvýznamnějších energetických transakcích v České republice.

EEIP byla součástí poradenského konsorcia podílejícího se na prodeji společnosti Transgas a osmi distribučních plynárenských společností skupině RWE. Jednalo se o vůbec nejúspěšnější privatizaci v historii České republiky, při níž bylo dosaženo největšího výnosu z privatizace energetiky ve střední Evropě.

EEIP se dále podílela na akvizici společnosti Nafta Gbely, jediné slovenské společnosti nabízející skladování plynu a související služby, německou energetickou skupinou RWE. Tato investice byla v čase svého dokončení pátou největší investicí do slovenského energetického průmyslu v historii.

Kromě účasti na nejvýznamnějších energetických transakcích v regionu je výjimečné postavení EEIP v oblasti energetického poradenství dáno především dlouhodobou spoluprací se skupinou RWE ve formě postakvizičního poradenství, která byla zahájena po úspěšné privatizaci českého plynárenství. V rámci ní EEIP dlouhodobě monitorovala vývoj na energetických trzích a průběžně vyhodnocovala dopady tohoto vývoje na obchodní aktivity skupiny RWE.

Vysoká odbornost a silné akademické zázemí expertů EEIP dále posiluje významnou roli EEIP na trhu s energetickým poradenstvím. Zástupci EEIP pravidelně vystupují na významných mezinárodních fórech věnovaných problémům energetického odvětví, jeho regulaci a budoucímu vývoji.