Případové studie

EEIP vytváří odborné studie, které porovnávají výkonnosti podniků v rámci konkrétního sektoru (ČR, EU, globální) včetně monitorování konkurence, podpory rozhodovacích procesů klienta prostřednictvím analýz sektorových trendů, tisku, odborných publikací. EEIP též analyzuje vybrané sektory ekonomiky (průmysl, bankovnictví, státní sektor apod.).

  • Studie Česká internetová ekonomika (2014) analyzuje stav internetové ekonomiky v ČR v kontextu EU, posuzuje její přínos k HDP, potenciál a překážkyk dalšímu rozvoji
  • Granty TAČR  (2011-2013) – aplikovaný výzkum podpořený Technologickou agenturou ČR)
  • Příprava konceptu Praha jako SMART city v období 2014-2020 (2013)
  • Dopady výstavby ÚČOV v Praze na cenu stočného (2013)