PŘÍPADOVÉ STUDIE

EEIP vytváří odborné studie, které porovnávají výkonnosti podniků v rámci konkrétního sektoru (ČR, EU, globální) včetně monitorování konkurence, podpory rozhodovacích procesů klienta prostřednictvím analýz sektorových trendů, tisku, odborných publikací. EEIP též analyzuje vybrané sektory ekonomiky (průmysl, bankovnictví, státní sektor apod.). EEIP realizovala mimo jiné množství studií typu Economic Footprint pro různé soukromé společnosti v ČR či celá ekonomická odvětví.

  • Studie Česká internetová ekonomika (2014) analyzuje stav internetové ekonomiky v ČR v kontextu EU, posuzuje její přínos k HDP, potenciál a překážky k dalšímu rozvoji
  • Granty TAČR  (2011-2013) – aplikovaný výzkum podpořený Technologickou agenturou ČR)
  • Příprava konceptu Praha jako SMART city v období 2014-2020 (2013)
  • Dopady výstavby ÚČOV v Praze na cenu stočného (2013)