Postakviziční poradenství

Poradenské služby navazující na dokončenou M&A transakci – zejména jde o podporu při restrukturalizaci, při ekonomické, organizační a personální optimalizaci a dalším financování podniku.

Reference: