Nevládní instituce

EEIP nabízí nevládním institucím poradenské služby v oblasti získávání finančních prostředků ze státních zdrojů nebo z fondů EU. EEIP je schopna zajistit celý proces získávání finančních zdrojů, od analýzy potenciálních zdrojů financování až po samotné zpracování žádosti o dotace a s tím spojenou administrativu.

EEIP dále nabízí vypracování odborných studií a analýz relevantních pro nevládní sektor.

Klíčové transakce: