Unipetrol

McKinsey, EEIP a WestLB spolupracovaly jako konsorcium finančních poradců Fondu národního majetku ČR (FNM) při privatizaci 62,99% podílu ve společnosti Unipetrol při odprodeji jejích závazků.

  • Privatizace skupiny Unipetrol

V čase dokončení transakce byl Unipetrol společností holdingového typu s vlastnickými podíly v rafineriích, maloobchodu s palivy, výrobě hnojiv a speciální chemie a zpracování plastů. V roce 2004 dosáhl konsolidovaný zisk skupiny Unipetrol 3,68 miliardy Kč při obratu 87 miliard Kč.

Podle tiskové zprávy FNM ze 24. května 2005 zaplatila společnost PKN Orlen S.A. FNM za tuto transakci 11,304 miliard Kč. Tímto krokem byl úspěšně završen proces privatizace Unipetrolu. Jednalo se o čtvrtou největší privatizační transakci v historii České republiky.

Na základě dodatečného auditu společnosti KPMG ve společnosti Unipetrol došlo následně ještě k  úpravě kupní ceny o 1,645 miliardy Kč ve prospěch FNM. Celková kupní cena 62,99 % akcií Unipetrolu tak dosáhla 12,949 miliardy Kč.

  • Prodej části závazků skupiny Unipetrol

McKinsey, EEIP a WestLB působily rovněž jako konsorcium finančních poradců při prodeji vybraných pohledávek České konsolidační agentury (ČKA) za skupinou Unipetrol. Celková hodnota této transakce dosáhla 1,745 miliardy Kč.