Poradenství insolvenčním správcům

Role insolvenčního správce spočívá v krizovém řízení společnosti po prohlášení insolvence. Cílem je dosažení co možná nejvýhodnějšího řešení úpadkové situace společnosti pro věřitele i další zainteresované subjekty. Podle konkrétní situace úpadce může být takovým řešením například reorganizace prostřednictvím restrukturalizace pohledávek či vydáním akcií nebo zajištěním dluhového financování chodu dlužníkova podniku (a dalšími způsoby nebo jejich kombinací podle zákona 182/2006 Sb. Insolvenčního zákona), ale i zpeněžení celé majetkové podstaty nebo prodej dlužníkova majetku veřejnou dražbou. Správce vykonává svou roli nestranně a postupuje ve společném zájmu věřitelů.

Společnost EEIP poskytuje pro insolvenční správce komplexní služby ekonomického poradenství:

  • Zpracování informačního memoranda a dalších transakčních dokumentů
  • Identifikace a oslovení vhodných investorů
  • Poradenství při oceňování podniku nebo jeho jednotlivých aktiv (včetně poradenství při sestavování soupisu majetku náležejícího do majetkové podstaty a oceňování jednotlivých položek soupisu)
  • Asistence při vyjednávání s investory
  • Asistence při přípravě podkladů pro věřitele, věřitelský výbor a právníky
  • Zpracování reorganizačního plánu ve spolupráci s věřitelským výborem
  • Poradenství při výběrových řízeních na zpeněžení majetku podniku úpadce

Reference: