Oceňování

Plánujete prodat nebo koupit firmu? Chcete znát hodnotu Vaší firmy? Potřebujete zpracovat finanční a obchodní plán a následné ocenění pro jednání s bankami či obchodními partnery? Náš tým má zkušenosti z mnoha oborů podnikání a připraví Vám detailní nezávislé ocenění firmy či jeho části na míru.

K čemu je možné ocenění firmy použít?

  • Použít ocenění firmy při jejím prodeji, koupi firmy, při převodu vlastnických podílů mezi společníky či akcionáři firmy.
  • Ocenění společnosti, zejména zpracovaný finanční a obchodní plán lze využít jako podkladový materiál pro jednání s bankami, investory či obchodními partnery při vyjednávání o financování akvizic či nových projektů.
  • Pracovat s oceněním firmy jako jedním z výchozích materiálů pro budoucí zvyšování hodnoty firmy.

Přínosy ocenění

  • Finanční a obchodní plán. Připravíme obchodní a finanční plán oceňované firmy a pomocí objektivních metod stanovíme hodnotu firmy. Posoudíme obchodní model společnosti a poskytneme jeho srovnání s konkurencí. Obchodní a finanční plány firmy připravíme v úzké spolupráci s majiteli a vedením firmy.
  • Různé přístupy k ocenění. Zpracujeme ocenění pomocí tržních metod (ocenění pomocí tržních násobků, ocenění na základě srovnatelných transakcí) a výnosových metod (např. metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)). Připravíme variantní scénáře vývoje hospodaření oceňované firmy a analýzu citlivosti na vývoj hlavních ekonomických a obchodních parametrů.
  • Analýza zadluženosti společnosti. Stanovíme odhad dluhové kapacity firmy. Navrhneme optimální strukturu financování společnosti.
  • Srovnání. Vyhodnotíme přiměřenost kupní ceny či prodejní ceny.