Domácí státní a veřejné instituce

Díky rozsáhlým zkušenostem v oblasti fúzí a akvizic velkých společností je EEIP schopna nabídnout adekvátní služby finančního poradenství při privatizaci státního majetku. Kromě samotné přípravy privatizačního projektu a identifikace vhodných partnerů se EEIP podílí na přípravě tendrů podle mezinárodních standardů a na přípravě detailních jednání o podmínkách privatizace.

EEIP dále nabízí poradenské služby v oblasti získávání financování z fondů EU. EEIP poskytuje komplexní škálu služeb, od analýzy potenciálních zdrojů financování přes zpracování žádostí o dotace a s tím spojenou administrativu až po samotná výběrová řízení.

EEIP rovněž nabízí státním institucím zpracování hodnocení regulace (RIA), ve spolupráci s Institutem státní správy (ISS) pořádala školení pro zaměstnance státní správy k problematice hodnocení dopadů regulace a zajišťovala organizaci konferencí s tematikou RIA.

Mezi další poradenské služby EEIP poskytované klientům z řad orgánů státní správy a samosprávy jsou například analýzy odvětví nebo regionů (benchmarking, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat, multikriteriální analýzy aj.), organizační a personální optimalizace, ekonomické vyhodnocení projektů a programů, návrhy opatření ke zvýšení výkonnosti a efektivity chodu úřadu a další.

Viz např. Případové studie EEIP

Klíčové transakce a reference: