Veřejná správa/Regulace/Legislativa

EEIP aktivně působí v oblasti poradenství pro domácí ministerstva a orgány veřejné správy. Podílela se např. na studiích zpracovaných pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prof. Mejstřík dále působil v klíčových odborných konzultačních orgánech vlády České republiky – Národní ekonomické radě vlády (NERV) a Radě vlády pro informační společnost (RVIS).

EEIP rovněž spolupracovala s významnými nevládními institucemi (USAID, Open Society Fund) na několika mezinárodních projektech. Měla tak možnost nabídnout své expertízy např. při formování kapitálového trhu v Bosně a Hercegovině či při vytváření regulatorního rámce pro řízení investičních fondů na Ukrajině a v Kazachstánu.

EEIP je jednou z prvních společností v regionu nabízejících poradenské služby v oblasti hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assesement – RIA). V oblasti zpracování RIA, školení a dalších služeb týkajících se RIA je EEIP jedničkou na trhu v České republice, a to především díky výborné orientaci v právním zakotvení RIA na úrovni ČR i EU, špičkové znalosti metod ekonomického hodnocení politik a propojení specialistů z EEIP s odborníky z Univerzity Karlovy.

EEIP se dlouhodobě věnuje problematice dopadů evropského zákonodárství na jednotlivé členské země a ekonomické sektory. Specialisté EEIP prezentují pravidelně své poznatky na mezinárodních fórech a konferencích týkajících se regulace a deregulace kapitálových a energetických trhů, hodnocení dopadů regulace a corporate governance.