Posouzení financování společnosti OKD, a.s. v úpadku

EEIP zpracovala posouzení provozního úvěrového rámce, poskytnutého společností PRISKO, a.s. pro společnost OKD, a.s. v úpadku. Posouzení se zabývalo především otázkou zda a za jakých podmínek se jedná o úvěr za standardních tržních podmínek. Analyzována byla jednak seniorita pohledávky a kvalita zajištění oproti reálným potřebám likvidity společnosti OKD do splatnosti úvěru, vycházející z detailní predikce cash flow. Úvěrový rámec byl poskytnut pro provoz společnosti do předpokládané doby schválení restrukturalizačního plánu.