Hodnocení dopadů regulace (RIA)

Hodnocení dopadů regulace (z anglického Regulatory Impact Asessment – RIA) je soustava metod směřujících k systematickému hodnocení dopadů (sociálních, environmentálních, ekonomických) variant navrhované (ex ante) či existující (ex post) vládní regulace na jednotlivé dotčené subjekty.

V oblasti zpracování RIA, školení a dalších služeb týkajících se hodnocení dopadů regulace je EEIP jedničkou na trhu v České republice. Výborná orientace v právním zakotvení RIA na úrovni ČR i EU, špičková znalost metod ekonomického hodnocení dopadů politik a propojení specialistů z EEIP s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze jsou základními stavebními kameny poskytování kvalitních služeb společností EEIP v této oblasti.

EEIP také pravidelně sleduje a připomínkuje vývoj změn metodických pokynů pro vytváření hodnocení dopadů jak v ČR, tak na úrovni EU.