Analýza současného stavu a budoucího vývoje v oblasti digitalizace rozhlasového vysílání v České republice

Na konci roku 2013 zvažovalo Ministerstvo kultury ČR přípravu novely zákona, která měla podpořit další vývoj v plánované digitalizaci rozhlasového vysílání. Tato novela měla být předložena v květnu 2014. V souvislosti s touto chystanou právní změnou vypracovala společnost EEIP v prosinci 2013 pro Ministerstvo kultury dokumenty „Analýza současného stavu a budoucího vývoje v oblasti digitalizace rozhlasového vysílání v České republice“ a „Hodnocení dopadů regulace (RIA) k novele zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání pro oblast digitalizace rozhlasového vysílání“. Tyto dva dokumenty shrnovaly dosavadní stav digitalizace rozhlasového vysílání a hodnotily alternativy dalšího vývoje v souvislosti s možnými změnami výše uvedených zákonů. Zároveň nastínily případná rizika, jež by mohla proces digitalizace rozhlasového vysílání ohrozit.