Poradenství věřitelům

EEIP poskytuje služby poradce individuálního věřitele nebo věřitelského výboru ve všech fázích  insolvenčního řízení (tj. zejména během moratoria, přípravy a průběhu reorganizace či v případě vyhlášení konkursu). Tým společnosti EEIP poskytuje svým klientům podporu ve všech fázích insolvenčního řízení:

  • při přípravě dokumentace pro fázi před rozhodnutím o úpadku (tj. příprava insolvenčního návrhu, přihlášení pohledávek, ustavení věřitelského výboru apod.);
  • při vyhledání vhodného právního zástupce se zkušenostmi s insolvenčním právem;
  • při zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech (výborech);
  • při asistenci věřitelům a věřitelskému výboru při vyjednávání s dlužníkem, s ostatními věřiteli a s insolvenčním nebo předběžným insolvenčním správcem o způsobu řešení úpadku (zejména při vyjednávání podmínek reorganizačního plánu, při organizaci schůze věřitelů atd.);
  • při asistenci věřitelům a věřitelskému výboru při vyjednávání s investory o způsobu a podmínkách převzetí dlužníkova majetku.