Kongresové centrum Praha

V rekordně krátké době vypracovali experti EEIP na podzim roku 2013 projekt v té době unikátní restrukturalizace společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. (KCP), která se potýkala s vysokým zadlužením a nejistotou ohledně budoucí solventnosti.

Společnost KCP, která je vlastníkem a provozovatelem jednoho z nejvýznamnějších kongresových center ve střední Evropě, se dlouhodobě potýkala s vysokým dluhovým zatížením. Blížící se splatnost vydaných dluhopisů v objemu 55 milionů EUR, jakož i dalších závazků vyvolávala otázky ohledně budoucí solventnosti společnosti KCP. Hlavním zadáním tak bylo restrukturalizovat KCP a vyřešit situaci vysokého dluhového zatížení vstupem nového akcionáře tak, aby byla zachována důvěra zákazníků i mezinárodní reputace KCP.

Úkolem společnosti EEIP, jež vystupovala jako vedoucí finanční poradce KCP, bylo vypracovat plán finanční restrukturalizace. Restrukturalizační plán obsahoval analýzu ekonomických a provozních dat společnosti, plán opatření na zlepšení hospodaření a střednědobý výhled vývoje společnosti KCP. Služby EEIP zahrnovaly také přípravu podkladů pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a následné vyjednávaní v souvislosti s posouzením restrukturalizačního plánu z hlediska možnosti poskytnutí státní pomoci dle čl. 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Zakázka byla úspěšně dokončena v rekordně krátké době v listopadu 2013. V průběhu finanční restrukturalizace spolupracovala EEIP s dalšími poradci KCP, společností KPMG a advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný. Transakce v celkové hodnotě 2,8 mld. Kč patří k prvním svého druhu v České republice.

Detailně zpracovaný restrukturalizační plán posloužil jako jeden z výchozích materiálů pro rozhodování Ministerstva financí České republiky (MF ČR) jako budoucího akcionáře KCP. V prosinci 2013 upsalo MF ČR nové akcie KCP ve výši 2 miliard Kč a získalo tak 70% vlastnický podíl ve společnosti Kongresové centrum Praha a.s. V roce 2014 na základě akcionářské smlouvy mezi Hlavním městem Praha a MF ČR pak Hlavní město Praha upsalo nové akcie KCP v celkové hodně 800 milionů Kč tak, aby ve výsledku Hlavní město Praha vlastnilo podíl ve výši 45 % a Ministerstvo financí České republiky podíl ve výši 55 %.

Na spolupráci s Kongresovým centrem Praha navázala EEIP na přelomu let 2019 a 2020 zpracováním Studie ověřující ekonomické a projektově-technické řešení stavy nové výstavní haly KCP, s jejímž přispěním byl v březnu 2020 projekt nové výstavní haly schválen akcionáři. O rok později byla tato studie aktualizována, přičemž vzala v patrnost aktuální vývoj v souvislosti s dopady pandemie Covid-19.