Ekonomická analýza filmového průmyslu (2017)

Období: 2017

Předmětem zakázky byl sběr dat jak primárních (na základě dotazníkového šetření, polostrukturovaných rozhovorů a konzultací), tak sekundárních, tvorba datových vstupů, zpracování tržní analýzy a popis hodnotového řetězce filmového průmyslu a identifikace a následná kvantifikace ekonomických přínosů filmového průmyslu a filmových pobídek, a to jak přínosů přímých a nepřímých, tak i přínosů indukovaných a spillover efektů, na základě výpočtu transakčních a fiskálních multiplikátorů.