RIA k návrhu zákona o právu na digitální službu

Hlavním cílem návrhu zákona o právu na digitální služby má být podpora urychlení rozvoje České republiky v oblasti digitalizace veřejné správy, jež je jedním z velmi účinných nástrojů k udržení konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. Předkladatel považuje dosavadní vývoj na tomto poli za nedostatečný. Jeho akceleraci zahrnující mimo jiné zvýšenou míru využití potenciálu digitalizace ve veřejné správě tak pokládá za důležitý předpoklad pro zachování konkurenceschopnosti na dynamicky se rozvíjejících mezinárodních trzích.

Proto RIA prvně analyzovala současný stav v oblasti využívání internetu v ČR, nabídku služeb připojení, využívání internetu ve vztahu k veřejné správě či provedla komparaci v rámci EU. Na základě závěrů analýzy pak byly definovány problémy a následně varianty, jak tyto problémy řešit. V neposlední řadě experti společnosti EEIP zhodnotili možné jednorázové investiční, administrativní či jiné provozní náklady na jedné straně a Přínosy plynoucí z časové úspory na straně uživatelů veřejné služby, Zvýšení daňových příjmů, Přenesení zvýšené poptávky v sektoru ICT do dalších odvětví ekonomiky,  Úspory na straně orgánů veřejné moci atp. na straně druhé. Důvodová zpráva, která ze Závěrečné zprávy RIA (2018) vychází, je dotupná zde.