Poradenství pro evropské instituce

EEIP patří mezi přední poradenské společnosti zabývající se problematikou Evropské unie. Díky výborné orientaci v právním prostředí EU/ČR a silnému propojení na odborníky Univerzity Karlovy v Praze nabízí EEIP svým klientům komplexní portfolio poradenských služeb týkajících se problematiky EU.

Jedná se zejména o analýzy dopadů změn evropské legislativy na podnikatelské aktivity, poradenství v oblasti získávání zdrojů financování z fondů EU, analýzy potenciálních zdrojů financování přes zpracování žádostí o dotace a s ním spojenou administrativu až po samotná výběrová řízení. EEIP dlouhodobě spolupracuje s institucemi EU a nabízí tak svým klientům poradenské služby založené na přímých zkušenostech z projektů vypracovaných pro Evropskou komisi.

  • „Factors and impacts in the Information Society: a Prospective Analysis in the Candidate Countries“ (Zpráva o České republice (v angličtině)).
  • „Broadband Coverage in Europe“ (Broadband Coverage in Europe – kapitola o České republice (v angličtině)).
  • studie pro program PHARE týkající se analýzy působení veřejné správy a financování z evropských fondů
  • analýzy fungování a perspektiv rozvoje některých technologií informační společnosti v České republice (v případě studie zabývající se analýzou eLearningu EEIP zpracovávala syntézu za všech tehdy 10 nových členských států Evropské unie).

EEIP se dlouhodobě věnuje problematice dopadů evropského zákonodárství na jednotlivé členské země a ekonomické sektory. Specialisté EEIP prezentují pravidelně své poznatky na mezinárodních fórech a konferencích týkajících se především kapitálových a finančních trhů, ekonomického vývoje, energetiky, plynárenství a dalších sektorů utilit v rámci  Evropské unie.