Zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA)

Společnost EEIP zpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA), a to ať už prvotní přehled dopadů regulace či následné komplexní kvantitativní vyhodnocení RIA.

Mezi referenční zakázky EEIP v oblasti hodnocení dopadů regulace patří např.:

K problematice hodnocení dopadu regulace profesor Mejstřík ve spolupráci s Ditou Tesárkovou publikovali v časopise Správní právo článek Jak zlepšit hodnocení dopadů regulace (RIA). Ke stažení zde.

V rámci svých služeb EEIP poskytuje nejen kompletní zpracování dokumentu hodnocení dopadů regulace (RIA), ale i zpracování dílčích analýz a podkladových studií pro orgány státní správy i pro soukromé subjekty se zájmem efektivně se podílet na procesu tvorby právních předpisů. Příkladem může být například série celkem šesti analýz v oblasti autorského práva, které EEIP zpracovala v letech 2018 až 2020 pro Ministerstvo kultury ČR v souvislosti s přijetím směrnice EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

EEIP má nejrozsáhlejší zkušenosti na trhu nejen se zpracováním dokumentů RIA, ale i se školením zpracovatelů RIA. Díky kombinaci akademického zázemí se zkušenostmi z reálné praxe je společnost EEIP schopna zpracovávat dokumenty RIA k právním předpisům v nejvyšší kvalitě.

SEZNAM STUDIÍ RIA