České dráhy, a.s.

Společnost EEIP zpracovala v roce 2009 komplexní analýzu vybraných majetkových účastí Českých drah, a.s. Analýza zahrnovala přípravu ekonomických podkladů a další ekonomické a finanční dokumentace (postavení na trhu, závislost na ČD, zhodnocení prospěšnosti pro ČD, zhodnocení stávající finanční situace a zpracování výhledu) pro vybrané majetkové účasti Českých drah, a.s. (Výzkumný ústav železniční, a.s., ČD – Telematika a.s., Traťová strojní společnost, a.s., Jídelní a lůžkové vozy, a.s., RAILREKLAM, spol. s r.o., ČD Travel, s r.o., Dopravní vzdělávací institut, a.s.) z hlediska potenciálu pro prodej a zajištění plnění klíčových činností pro mateřskou společnost a navrhovala optimální postup v případě prodeje vybraných společností a časový harmonogram (2009).
V roce 2008 zpracovala společnost EEIP analýzu spojení národních operátorů nákladní železniční dopravy ČD Cargo, a.s. a ŽSSK Cargo, a.s. Tato analýza sestávala z rozboru ekonomických a právních relevantních aspektů, identifikace rizik vyplývajících z realizace spojení, SWOT analýzy a návrhu dalšího postupu a jeho harmonogramu.