Vítkovice Machinery Group

Ve druhé polovině roku 2013 začala EEIP provádět procesně-personální audit ve společnosti Vítkovice Power Engineering, na nějž navázal audit ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Procesně-personální audit obsahoval analýzu kapacity pro vykonávání činností u jednotlivých pracovních pozic THP pracovníků a režijních dělníků. Z analýzy pak vyplynulo nastavení optimálních kapacit. Audit kromě nastavení optimálních procesů a kapacit obsahoval i analýzu obchodu a strategii s ní spojenou.