Poradenství pro export

V reakci na prioritní cíl Exportní strategie ČR pro období 2012-2020 definovat prioritní a zájmové trhy pro české vývozce,  EEIP vyvinula model (Export Decision Support Model), který umožňuje na základě absorpční schopnosti dovozního trhu, kompatibility ve vztahu k české ekonomice a růstového potenciálu identifikovat vhodné exportní příležitosti pro konkrétní exportéry. Základní verzi modelu zobrazuje interaktivní aplikace mapa exportéra, kde si může uživatel zvolit odvětví zájmu a přidat váhy jednotlivým parametrům, načež aplikace určí vhodné exportní destinace. Model bere v potaz velikost dovozního trhu, projevenou konkurenční výhodu, překážky obchody, dovozní náročnost exportu, sofistikovanost exportu a další parametry. Aplikace umožňuje určit exportní příležitosti na úrovni podrobnosti HS2 (Harmonizovaný systém klasifikace zboží).

U konkrétního odvětví je obvykle třeba detailnějšího vhledu a rozšíření relevantních parametrů, popř. kombinovat výsledky obecného EDSM s dalšími parametry, které umožňují zohlednit konkrétní specifika daného trhu. Pro detailnější analýzu EEIP disponuje podrobnějšími daty, které umožňují prioritizovat exportní příležitosti až na úroveň HS6 (přes 5 000 kategorií zboží). Jako příklad uvádíme exportní příležitosti v odvětví uměleckých světelných plastik a dekorativních objektů ze skla (zde). Jelikož se jedná o trh luxusního zboží se specifickými zákazníky, je třeba kombinovat základní kritéria EDSM s dalšími specifickými kritérii, která odpovídají specifikům vybraného trhu.

V případě zájmu:

  • Ve spolupráci se zadavatelem vytipuje EEIP vhodné kategorie zboží (HS6 členění obsahuje více než 5000 položek) podle harmonizovaného systému popisu zboží, aby bylo možné správně identifikovat relevantní trh ve vztahu k celnímu sazebníku.
  • Ve spolupráci se zadavatelem budou identifikována specifika v oblasti podnikání zadavatele, na která bude brán při analýze exportních příležitostí zřetel.
  • Na základě exportního modelu EDSM a specifik relevantního trhu EEIP provede prioritizaci exportních příležitostí pro daný segment.
  • Díky bohatým zkušenostem a kontaktů pracovníků EEIP v oblasti financí a exportu může EEIP pomoci při zprostředkování exportního financování.

V roce 2016 EEIP začala spolupracovat se španělskými partnery Quevedos, společností zabývající se competitive intelligence, kteří jsou členem skupiny Diecaros, jejíž členové např. vyvíjí vysoce kvalitních zařízení pro výzkumné infrastruktury, včetně dodávek pro CERN, ILL apod. Díky této spolupráci je možné na základě historických vývozních transakcí celosvětových konkurentů identifikovat potenciální odběratele ve vybraných zemích a také analyzovat transakce konkurence či určit tržní potenciál vybraných trhů.