Rizikový kapitál

Fondy rizikového kapitálu (někdy uváděné i jako venture capital fondy) jsou fondy nebo subjekty, které poskytují financování pro začínající a malé firmy s výjimečným růstovým potenciálem. Spolu s financováním zabezpečuje rizikový kapitál i manažerské a technické zkušenosti.

Business Angel nebo Angel Investor (andělský investor) je soukromá osoba, která poskytuje kapitál začínajícím společnostem. Jeho vkladem do společnosti jsou také velmi cenné kontakty a zkušenosti. Business Angel se jen zřídkakdy angažuje v manažerské pozici.

EEIP udržuje kontakt se sítí domácích i zahraničních fondů rizikového kapitálu a Business Angels, kteří mají zájem o perspektivní projekty v České republice i mimo ní. Na základě toho může EEIP nabídnout asistenci začínajícím společnostem při vyhledání vhodného partnera z řad fondů rizikového kapitálu či od Business Angels, kteří zajistí financování výzkumu a vývoje jejich produktů a služeb, spuštění výroby apod.

V případě, že máte zajímavý projekt a hledáte pro něj financování, rádi si Vámi domluvíme osobní schůzku.