RIA k zákonu o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí (2016)

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Období: 2016

Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů a následná podpora při vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení. V rámci varianty RIA byly hodnoceny různé cesty k usnadnění zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvové koordinace, neboť dominantní část celkových nákladů na budování sítí, bez ohledu na použitou technologii, představují náklady na stavební práce (u některých technologií až 80% podíl).