SPA HOTEL THERMAL Karlovy Vary

Na konci roku 2020 zpracovali experti EEIP studii navazující na dříve zpracovaný plán rozvoje společnosti THERMAL-F, a.s., jež vlastní a provozuje legendární SPA HOTEL THERMAL, centrum Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Předmětem studie bylo posouzení efektivnosti vynaložení peněžních prostředků pro navýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s., ze strany jediného akcionáře, kterým je Český republika prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

Pracovníci EEIP posoudili ekonomickou opodstatněnost záměru navýšení základního kapitálu společnosti pro účely dokončení komplexní rekonstrukce hotelového areálu, a to včetně hotelové věže, technického zázemí, konferenčních a komerčních prostor, venkovního veřejného prostranství i známého a donedávna chátrajícího venkovního bazénu.

Studie zahrnovala komplexní finanční analýzu investičních záměrů, přičemž brala v potaz také aktuální nepříznivou situaci v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 a na ni reagujícími protiepidemickými opatřeními.

Po projednání statutárními orgány společnosti THERMAL-F, a.s., posloužila studie jako podklad pro rozhodování ÚOHS ve věci přípustnosti operace z pohledu evropské legislativy o státní pomoci. V návaznosti na kladné stanovisko ÚOHS bylo navýšení základního kapitálu společnosti v červenci 2021 schváleno vládou, přičemž práce na komplexní rekonstrukci multifunkčního areálu pokračují i v roce 2022.

Vypracováním analýzy navázala EEIP na úspěšnou spolupráci s vedením Spa Hotelu THERMAL z roku 2015, kdy vypracovala plán restrukturalizace a dlouhodobého rozvoje společnosti THERMAL-F, a.s.