Poradenství v souvislosti s Green Dealem / ESG

EEIP nabízí komplexní poradenství v souvislosti s agendou tzv. zelené transformace či v rámci ESG reportingu. Klientům asistuje při tvorbě podnikových strategií, přípravě investičních projektů či v orientaci v rámci širokého spektra unijních i národních dotačních a dalších podpůrných programů. Klientům jak jednorázovou, tak dlouhodobou podporu během celého procesu od zahájení prací na strategii až po realizaci konkrétních cílů a projektů.

EEIP má dlouhodobě výborný přehled o dotačních a dalších podpůrných programech v oblasti zelené, ale také například digitální transformace. Se samotnými poskytovateli podpory dlouhodobě spolupracuje a napomáhá jim s přípravou technických parametrů podpory či s tržními průzkumy.

EEIP je členem výzkumného konsorcia SEEPIA, v rámci nějž rozvíjí metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování ekonomických aktérů a poskytuje MŽP a dalším orgánům státní správy expertní podporu při tvorbě politik a strategií, a to na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost. Více o účasti na projektu SEEPIA např. zde.