Odborné ekonomické hodnocení sektorového zdanění finančního sektoru v ČR

Název: Odborné ekonomické hodnocení sektorového zdanění finančního sektoru v ČR

Zadavatel: Císař, Češka, Smutný s.r.o.

Období: 2015

V rámci studie byly hodnoceny především dopady opatření na spotřebitele, zejména klienty dotčených společností, a vliv přijetí jednotlivých forem zdanění na ekonomiku ČR jako celek v delším časovém horizontu.