Případová studie přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na farmářských trzích na pražské náplavce a obecná metodika pro farmářské trhy v ČR

Cílem studie (2018/2019) bylo zmapování, vyhodnocení a doporučení optimálního způsobu přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí (tašky, sáčky, kelímky, krabičky na jídlo atd.) na farmářských trzích na pražské Náplavce a následné vytvoření podkladu pro obecnou metodiku pro další trhy v České republice, obsahujícího konkrétní kroky k omezení množství jednorázového odpadu. Studie proběhla v rámci kampaně MŽP #dostbyloplastu, která má za cíl snížení množství spotřebovaného jednorázového nádobí a plastů a předcházení vzniku odpadů z těchto materiálů.