Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Studie: Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: 2014-2015

Ekonomická analýza architektonické praxe v ČR, hodnotící přínosy a vyčíslující ekonomické dopady architektonické praxe v oblasti územního plánování a stavebnictví v ČR. Studie hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonnost České republiky a hledá cesty, jak tuto kvalitu zvýšit. Doporučuje více využívat soutěží o návrh, případně hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek a nerozhodovat o dodavateli pouze na základě nejnižší ceny. Tiskovou zprávu MMR lze najít zde. Tiskovou zprávu České komory architektů pak zde.

Hlavním účelem studie bylo získání podkladů pro přípravu návrhu nového zákona o veřejných zakázkách a návazné metodiky. Došlo ke komplexnímu posouzení přínosů a vyčíslení ekonomických dopadů architektonické praxe v oblasti územního plánování a stavebnictví v ČR.