Granty TAČR

EEIP se v současnosti podílí na třech výzkumných projektech podporovaných programem OMEGA od Technologické agentury České republiky:

  1. TD010133 – Datový a komunikační standard pro transparentní uveřejňování veřejných zakázek
  2. TD010136 – Nové metody hodnocení dopadů regulace (RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik (CIA)
  3. TD010137 Systém hodnocení konkurenceschopnosti exportu zboží a služeb

TD010133 – Datový a komunikační standard pro transparentní uveřejňování veřejných zakázek


Řešitel: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec

Spolupracovníci: Ing. Jan Hrubý, Mgr. Martin Kameník, prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., Mgr. Martin Nečaský

Popis: Výstupem projektu bude standard jednotící vykazování veřejných zakázek ve vztahu k orgánům veřejné správy, ale také tok poptávek potenciálním dodavatelům např. prostřednictvím služeb třetích stran. Oběma těmto skupinám umožní systematický sběr a využívání těchto informací. To platí zejména u zakázek malého rozsahu (tedy cca poloviny objemu všech VZ), kde centrální shromažďování informací dosud vůbec není prováděno pro jeho vysokou nákladovost – kterou standard do značné míry eliminuje.

Období: 1.1.2012 – 31.12.2013

Výstupy: 16.4.2013 Prezentace standardu na semináři MMR:  „Profily zadavatelů a strukturovaná podoba dat“, určeném provozovatelům profilů zadavatelů

Prezentace

24.5.2013 Semi-finální verze datového standardu (popis obsahu), k připomínkám odborné veřejnosti

27.6.2013 Standard certifikován Ministerstvem pro místní rozvoj jako doporučená metodika pro zveřejňování zakázek.

Aktuální podobu standardu včetně doprovodné metodiky naleznete zde:

Rozšířený standard profilu zadavatele

 

TD010136 – Nové metody hodnocení dopadů regulace (RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik (CIA)

Řešitel: PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská

Spoluřešitel: PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (IES FSV UK)

Spolupracovníci: Petr Janský M.Sc., prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., PhDr. Jiří Schwarz, PhDr. Dita Tesárková, PhDr. Hana Kosová

Popis: Tento projekt má za cíl zefektivnit tvorbu hodnocení dopadů regulace (RIA) v České republice a nově vytvořit pro Českou republiku metodiku tvorby hodnocení korupčních rizik (CIA). Projekt je složen ze čtyř částí:

1) Analýza situace RIA v České republice a sběr dat,

2) Tvorba certifikované metodiky RIA a učebních materiálů RIA,

3) Identifikace klíčových metod pro vytvoření metodiky CIA,

4) Sestavení základní certifikované metodiky CIA a učebních materiálů CIA.

Období: 1.1.2012 – 31.12.2013

Publikace

23.7.2013  A literature review of regulatory impact assessment (RIA): theoretical background and implementation

Soubor download

31.5.2012 The Application of Regulatory Impact Assessment (RIA) on the Czech Financial Market

Soubor download

31.3.2012 Identifying Corruption in Legislation using Risk Analysis Methods

Soubor download

Konference

23.7.2013 Academy of World Finance, Banking, Management, and Information Technology Conference in Cape Town, South Africa

Soubor: download

25.7.2012 IACSIT 2012 International Conference on Information and Knowledge Management, Malaysia

Soubor: download

1.6.2012 Regulatory Impact Assessment (RIA) in the Czech Republic and other countries, Czech Republic (OECD konference pořádaná ve spolupráci s UK)

Soubor : download

31.5.2012 International Conference on Finance, Banking and Insurance, Japan

Soubor: download

   

TD010137 – Systém hodnocení konkurenceschopnosti exportů zboží a služeb

Řešitel: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.,

Spolupracovníci: Petr Janský M.Sc., PhDr. Mgr. Jana Chvalkovská, Mgr. Matěj Urban M.Sc.

Popis: Tento projekt vyvine nové ukazatele hodnotící konkurenceschopnost exportů českého zboží a služeb v návaznosti na Exportní strategii a Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky na období 2012-2020. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu projekt vytvoří systém pro kontinuální sledování těchto ukazatelů, aby byly hospodářských politiky České republiky lépe zacíleny na zefektivnění exportních politik a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.

Hlavní cíle projektu jsou certifikovaná metodika, software a článek v odborném časopise.

Období: 1.1.2012 – 31.12.2013

Konference a workshopy

17.12.2012 Konference Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU pořádaná Technologickým centrem AV ČR

15.11.2012 Exportní konference Hospodářské komory

2.11.2012 Seminář – Design – drahé věci, které nefungují?

16.10.2012 Prezentace na Česko-rumunském obchodním a investičním fóru

16.8.2012 Prezentace informace k měřítkům konkurenceschopnosti ČR pro SPD ČR

24.7. – 26.7.2012 International Conference on Information and Knowledge Management (Kuala Lumpur)

26.6.2012 Konference ekonomických radů MZV

11.5.2012 Regionální inovační fórum Ostrava

19.3.2012 Faktory ovlivňující formulaci hospodářských priorit České republiky v Evropské unii (prezentace na Úřadu vlády, jednání NERV)

Publikace

Public open data against crisis? Case of Czech and EU Insolvency (authors: Jana Gutierréz Chvalkovská, Michal Mejstřík)

Interaktivní mapa exportéra