Studie o české internetové ekonomice (2014)

Studie Česká internetová ekonomika identifikuje pozici internetové ekonomiky ČR v rámci EU a zasazuje ji do kontextu mezinárodní konkurenceschopnosti země. Obsahem studie je vyhodnocení významu české internetové ekonomiky z hlediska hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a významu pro české podniky. Studie také identifikuje hlavní překážky rozvoje internetové ekonomiky, trendy a dává doporučení k jednotlivým identifikovaným problémovým okruhům.

Rámcový obsah studie Česká internetová ekonomika:

 • Pozice internetové ekonomiky ČR v rámci EU
 • Velikost české internetové ekonomiky
  • Vliv internetové ekonomiky na hrubý domácí produkt
  • Zaměstnanost v internetové ekonomice
  • Podniky v internetové ekonomice
 • Internetová ekonomika z pohledu konkurenceschopnosti
  • Konkurenceschopnost České republiky
  • Přínos internetové ekonomiky pro konkurenceschopnost ČR
 • Trendy v internetové ekonomice
 • Bariéry rozvoje internetu a internetové ekonomiky v České republice
 • Doporučení k jednotlivým problémovým okruhům