Zákonem roku 2021 se stal nový stavební zákon, s jehož přípravou EEIP pomáhala

26.04.2022: Nový stavební zákon, jenž byl v létě 2021 schválen Poslaneckou sněmovnou a následně podepsán prezidentem, byl v anketě advokátní kanceláře Deloitte Legal zvolen Zákonem roku 2021.

Nový stavební zákon reaguje na dlouhodobé volání po nápravě nepříznivého stavu ve výstavbě, jenž ohrožuje konkurenceschopnost Česka a přilévá olej do napětí na trhu s bydlením a nemovitostmi obecně. Hlavním cílem zákona je zásadně zjednodušit a urychlit proces povolování staveb, a napomoci tak k dosažení rovnováhy na trhu s nemovitostmi, kde už po několik let výrazně přesahuje poptávka nad nabídkou.

Zásadní norma byla zvolena zákonem roku navzdory tomu, že nové vedení Ministerstva pro místní rozvoj připravuje v současné době komplexní novelu, která nové principy stavebního práva ještě změní.

Stejně jako tomu bylo u přípravy věcného záměru a následně paragrafového znění již schváleného stavebního zákona, také nyní se EEIP aktivně podílí na pracích spojených s jeho novelizací. Mimo jiné zpracovává aktualizaci Hodnocení dopadu regulace (RIA) k novelizovanému znění.