Kondolenční kniha – profesor Michal Mejstřík

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
Váš příspěvek bude viditelný ostatním, nevhodné příspěvky mohou být smazány.
115 entries.
David Valíček wrote on Únor 5, 2021:
Vážená paní Mejstříková, zarmoucená rodino, dovolte mi, abych Vám vyjádřil v těchto těžkých chvílích svou hlubokou soustrast. Předčasný odchod Vašeho manžela a tatínka, který byl a zůstane v paměti široké veřejnosti jako velmi inspirativní člověk, který nás všechny nesmírně obohatil a naučil přemýšlet. Mne a mé kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří jsme měli tu čest s ním osobně spolupracovat, nás tato smutná zpráva osobně zasáhla. Musím Vás ujistit, že na pana Mejstříka vzpomínáme s hlubokou úctou jako na výjimečně slušného, vzdělaného člověka, který měl obrovskou autoritu, profesní a životní rozhled, přátelský přístup k lidem a veliký přesah. V tom nejlepším smyslu ovlivnil životy ekonomů mnoha generací, ale také životy nás všech svým velmi praktickým přístupem. A to prostřednictvím odborníků, novinářů a politiků, kteří mu naslouchali. Při všech příležitostech se snažil kultivovat českou ekonomickou kulturu. Věřím, že díky panu Mejstříkovi žijeme lepší, bohatší život jako jednotlivci i jako celá společnost. Chci Vám ještě jednou vyjádřit jménem svým i jménem kolegů upřímnou soustrast a vzpomínku.
Aleš Rod wrote on Únor 2, 2021:
Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast všem pozůstalým. Pan profesor Michal Mejstřík byl nejen vynikajícím odborníkem, který skvěle kombinovoval akademické znalosti s praktickými znalostni obchodními, a to nejen v oblasti ekonomie a hospodářské politiky, ale byl to především skvělý člověk. Svým neutuchajícím pozitivním přístupem k životu v kombinaci se zajímavými podněty či nápady vytvářel příjemné pracovní prostředí a motivoval všechny okolo, aby na sobě neustále pracovali. To, jak bezvadně se choval ke studentům a mladším kolegům na začátku kariéry, bezpochyby pozitivně ovlivnilo stovky jeho kolegů, včetně mě. Na naši spolupráci nikdy nezapomenu, bylo mi ctí a potěšením. Čest Vaší památce, pane profesore. Aleš Rod
Erik Müller wrote on Leden 31, 2021:
Pan profesor Mejstřík byl dobrý pedagog, zkušený manažer, ale hlavně skvělá osobnost. Ačkoliv odešel velikán, jehož ztráta je nenahraditelná, jeho vřelý odkaz tu přetrvává s námi nadále. V mé paměti zůstává jako člověk s širokým společenským rozhledem, upřímným zájmem o lidi kolem sebe a grácií jemu vlastní. Děkujeme. Upřímnou soustrast pozůstalým a čest jeho památce.
Andreas Wörgötter, retired OECD economist wrote on Leden 21, 2021:
Michal, you stay in my mind with your wonderful combination of competence, enthusiasm and empathy. The OECD motto of "Better Policies for Better Lives" could have been copied from your approach to economics. I owe you a lot, not the least a better understanding of the Czech economy maturing from transition.
Ondřej Hrab, ředitel a Tomáš Vrba, předseda správní rady Divadla Archa wrote on Leden 19, 2021:
Profesor Michal Mejstřík byl nejen skvělým ekonomem, pozoruhodný byl také jeho široký kulturní rozhled. Deset let byl důležitým a aktivním členem správní rady Divadla Archa. Divadlo v něm ztrácí přísného hodnotitele, jehož podněty byly vždy relevantní a inspirující. Činnost Archy sledoval od jejího založení. Byl vždy nositelem dobré nálady, vnímavý a upřímný přítel. Michale, moc nám chybíš! Ondřej Hrab, ředitel divadla Archa Tomáš Vrba, předseda správní rady
Jana Havlíková wrote on Leden 18, 2021:
Prof. Mejstřík byl jedním ze zakladatelů našeho Prague Advanced Technology and Research Innovation Center. Během našich setkání nás nepřestával udivovat svými znalostmi, rozhledem a schopností soustředit se na to podstatné, bavit smyslem pro humor, nadsázku i zkratku a především inspirovat nás svým přístupem k životu a zájmem o lidi a svět kolem sebe. Upřímnou soustrast jeho rodině.
Milan ŽÁK wrote on Leden 15, 2021:
... a ani jsem Ti nestačil poděkovat. Třeba za přívětivou nedochvilnost nebo, a to zejména, na 100% spolehnutí na všechny Tvé sliby. Bude mi to chybět, moc chybět. ĎÝKI. Milan
Emil Aslan wrote on Leden 15, 2021:
Fakulta a univerzita přišly o významnou osobnost. Upřímnou soustrast pozůstalým.
Zdeněk Kaufmann s rodinou wrote on Leden 14, 2021:
Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast pozůstalým, rodině, kolegům a přátelům. Děkujeme moc za všechno, pane profesore. Vzpomínáme, budete nám moc chybět.
František Steiner wrote on Leden 14, 2021:
Vážený pane profesore, je to škoda, je hrozná škoda, že už nejste, i když nyní jste s námi více než kdy jindy. Velmi jsem si V8s vážil, nejen jako odborníka, ale zejména jako člověka. Děkuji za možnost se s Vámi potkávat, věřte že jste svým postojem a slušností ovlivnil mnoho a mnohé a jsem přesvědčen, že i nadále ovlivníte. Budete chybět
Vladimír Dlouhý wrote on Leden 14, 2021:
Milý Michale (už v nebi), milá Lenko, milá Mejstříkovic rodino, především chci vyjádřit mimořádnou lítost nad předčasným Michalovým odchodem a přijměte prosím moji upřímnou soustrast. Michal byl nejen výborný ekonom, ale skvělý organizátor a velmi příjemný člověk a kamarád. Znal jsem ho od konce 70. let a již v té době jsme spolupracovali velmi úzce. V nesnadné transformační době po revoluci Michal často přispíval jak pracovními, tak organizačními počiny. Jeho analytické práce o transfoprmaci 90. let byly velmi přínosné, stejně jako jeho podíl na vybudování Institutu ekonomických studií při FSV UK. V pozdějších letech si ho pamatuji jako velmi aktivního člena všech NERVů, kde působil, zásoboval nás mnoha zajímavými materiály. A v neposlední řadě - byl to podnikatel, který byl součástí úspěšného byznysu. Zůstává po něm v naší ekonomické obci výrazná stopa. Čest jeho památce.
Michal Hlaváček wrote on Leden 13, 2021:
Vážený pane profesore, budu vždy vzpomínat na diskuze s Vámi o ekonomické transformaci z 90tých let i další diskuze z pozdější doby, které mi ukázaly, že ekonomie není jen suchá teorie, ale že má nepřeberné praktické aplikace. Díky Vám, že jste mě vždy nutil o ekonomii přemýšlet z mnoha různých úhlů. Vaše myšlenky přitom ovlivnily nejen mě, ale i několik generací mladých ekonomů. Váš skon mnou i celou mojí rodinou hluboce otřásl. Pevně věřím, že jste již na nějakém lepším místě, než je toto slzavé údolí, a že i tam spřádáte své ekonomické myšlenky a s porozuměním sledujete naše zdejší pošetilé činění. Čest Vaší památce!
Marie Bohatá wrote on Leden 13, 2021:
Michala jsem znala 40 let a obdivovala jsem jeho široký odborný rozhled, nasazení, elán, ale i specifický humor. Je velmi smutné, když skvělí lidé odcházejí předčasně. Věřím, že zůstane hluboce zapsán ve vzpomínkách všech, kdo s ním spolupracovali nebo se jen potkávali.
Eva Karkošová Petrová wrote on Leden 13, 2021:
"Paní kolegyně" znělo z Vašich úst při každém našem setkání. Na pocity z těch dvou slov nejde zapomenout. Děkuji Vám za všechna přijatá pozvání k diskusi. Všechna vaše slova a myšlenky v nás všech zůstanou navždy, pane profesore.
Alexander Šafařík-Pštrosz wrote on Leden 13, 2021:
Velmi nečekaná a smutná zpráva. Michal si už toto vyjádření úcty a potvrzení přátelství nepřečte, ale přesto to platí. Budu vzpomínat na všechna příjemná setkání a hovory. ASP
Tomáš Cahlík wrote on Leden 13, 2021:
IES mělo více zakladatelů, ale ráz mu vtiskl Michal. Měl vizi a dokázal dát dohromady lidi různého zaměření a názorů pro její uskutečnění. Vytvořil prostředí, ve kterém byla radost pracovat. Povedlo se mu navíc to, co se šéfům obvykle nepovede - předat institut bez velkých otřesů další generaci. Měl nás rád a my jsme měli rádi jeho. Čest jeho památce, upřímnou soustrast pozůstalým.
Petr Rožek wrote on Leden 13, 2021:
Vážený pane profesore, pane kolego, setkání a rozhovory s vámi byly pro mne vždy velkou inspirací i příjemným zážitkem. Budete mi hodně scházet.
Dagmar Vránová wrote on Leden 13, 2021:
Milý Michale, bylo pro mě velkou ctí s tebou studovat a později se i setkávat v pracovním životě. Byl jsi vždy přátelský, ochotný pomoci radou nebo informací. Jsem moc smutná, že už tady s námi nejsi. Díky za všechno.
Vít Bubák wrote on Leden 13, 2021:
Vážený pane profesore, byl jste nám všem vzorem a inspirací - díky vám a IES jsme se dostali výše a dále než jsme si kdy mysleli, že je to možné. Životy nás všech zůstanou navždy ovlivněny vaší energií, laskavostí, a vizí. Děkujeme za IES.
Petr Gapko, IES wrote on Leden 12, 2021:
Pane profesore, byl jste to Vy, kdo vytvořil naše líhniště. Byl jste to Vy, kdo nás inspiroval pro naše budoucí kariéry, kdo nám s dalšími pedagogy vštěpil principy ekonomie a položil základy našich profesních drah. S úsměvem, důvtipem a přehledem. Bez vás by to nebylo ono a bez Vás už to nebude úplně ono.