Kondolenční kniha – profesor Michal Mejstřík

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
Váš příspěvek bude viditelný ostatním, nevhodné příspěvky mohou být smazány.
109 entries.
Milan ŽÁK wrote on Leden 15, 2021:
... a ani jsem Ti nestačil poděkovat. Třeba za přívětivou nedochvilnost nebo, a to zejména, na 100% spolehnutí na všechny Tvé sliby. Bude mi to chybět, moc chybět. ĎÝKI. Milan
Emil Aslan wrote on Leden 15, 2021:
Fakulta a univerzita přišly o významnou osobnost. Upřímnou soustrast pozůstalým.
Zdeněk Kaufmann s rodinou wrote on Leden 14, 2021:
Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast pozůstalým, rodině, kolegům a přátelům. Děkujeme moc za všechno, pane profesore. Vzpomínáme, budete nám moc chybět.
František Steiner wrote on Leden 14, 2021:
Vážený pane profesore, je to škoda, je hrozná škoda, že už nejste, i když nyní jste s námi více než kdy jindy. Velmi jsem si V8s vážil, nejen jako odborníka, ale zejména jako člověka. Děkuji za možnost se s Vámi potkávat, věřte že jste svým postojem a slušností ovlivnil mnoho a mnohé a jsem přesvědčen, že i nadále ovlivníte. Budete chybět
Vladimír Dlouhý wrote on Leden 14, 2021:
Milý Michale (už v nebi), milá Lenko, milá Mejstříkovic rodino, především chci vyjádřit mimořádnou lítost nad předčasným Michalovým odchodem a přijměte prosím moji upřímnou soustrast. Michal byl nejen výborný ekonom, ale skvělý organizátor a velmi příjemný člověk a kamarád. Znal jsem ho od konce 70. let a již v té době jsme spolupracovali velmi úzce. V nesnadné transformační době po revoluci Michal často přispíval jak pracovními, tak organizačními počiny. Jeho analytické práce o transfoprmaci 90. let byly velmi přínosné, stejně jako jeho podíl na vybudování Institutu ekonomických studií při FSV UK. V pozdějších letech si ho pamatuji jako velmi aktivního člena všech NERVů, kde působil, zásoboval nás mnoha zajímavými materiály. A v neposlední řadě - byl to podnikatel, který byl součástí úspěšného byznysu. Zůstává po něm v naší ekonomické obci výrazná stopa. Čest jeho památce.
Michal Hlaváček wrote on Leden 13, 2021:
Vážený pane profesore, budu vždy vzpomínat na diskuze s Vámi o ekonomické transformaci z 90tých let i další diskuze z pozdější doby, které mi ukázaly, že ekonomie není jen suchá teorie, ale že má nepřeberné praktické aplikace. Díky Vám, že jste mě vždy nutil o ekonomii přemýšlet z mnoha různých úhlů. Vaše myšlenky přitom ovlivnily nejen mě, ale i několik generací mladých ekonomů. Váš skon mnou i celou mojí rodinou hluboce otřásl. Pevně věřím, že jste již na nějakém lepším místě, než je toto slzavé údolí, a že i tam spřádáte své ekonomické myšlenky a s porozuměním sledujete naše zdejší pošetilé činění. Čest Vaší památce!
Marie Bohatá wrote on Leden 13, 2021:
Michala jsem znala 40 let a obdivovala jsem jeho široký odborný rozhled, nasazení, elán, ale i specifický humor. Je velmi smutné, když skvělí lidé odcházejí předčasně. Věřím, že zůstane hluboce zapsán ve vzpomínkách všech, kdo s ním spolupracovali nebo se jen potkávali.
Eva Karkošová Petrová wrote on Leden 13, 2021:
"Paní kolegyně" znělo z Vašich úst při každém našem setkání. Na pocity z těch dvou slov nejde zapomenout. Děkuji Vám za všechna přijatá pozvání k diskusi. Všechna vaše slova a myšlenky v nás všech zůstanou navždy, pane profesore.
Alexander Šafařík-Pštrosz wrote on Leden 13, 2021:
Velmi nečekaná a smutná zpráva. Michal si už toto vyjádření úcty a potvrzení přátelství nepřečte, ale přesto to platí. Budu vzpomínat na všechna příjemná setkání a hovory. ASP
Tomáš Cahlík wrote on Leden 13, 2021:
IES mělo více zakladatelů, ale ráz mu vtiskl Michal. Měl vizi a dokázal dát dohromady lidi různého zaměření a názorů pro její uskutečnění. Vytvořil prostředí, ve kterém byla radost pracovat. Povedlo se mu navíc to, co se šéfům obvykle nepovede - předat institut bez velkých otřesů další generaci. Měl nás rád a my jsme měli rádi jeho. Čest jeho památce, upřímnou soustrast pozůstalým.
Petr Rožek wrote on Leden 13, 2021:
Vážený pane profesore, pane kolego, setkání a rozhovory s vámi byly pro mne vždy velkou inspirací i příjemným zážitkem. Budete mi hodně scházet.
Dagmar Vránová wrote on Leden 13, 2021:
Milý Michale, bylo pro mě velkou ctí s tebou studovat a později se i setkávat v pracovním životě. Byl jsi vždy přátelský, ochotný pomoci radou nebo informací. Jsem moc smutná, že už tady s námi nejsi. Díky za všechno.
Vít Bubák wrote on Leden 13, 2021:
Vážený pane profesore, byl jste nám všem vzorem a inspirací - díky vám a IES jsme se dostali výše a dále než jsme si kdy mysleli, že je to možné. Životy nás všech zůstanou navždy ovlivněny vaší energií, laskavostí, a vizí. Děkujeme za IES.
Petr Gapko, IES wrote on Leden 12, 2021:
Pane profesore, byl jste to Vy, kdo vytvořil naše líhniště. Byl jste to Vy, kdo nás inspiroval pro naše budoucí kariéry, kdo nám s dalšími pedagogy vštěpil principy ekonomie a položil základy našich profesních drah. S úsměvem, důvtipem a přehledem. Bez vás by to nebylo ono a bez Vás už to nebude úplně ono.
Antonín Prachař wrote on Leden 12, 2021:
Vážený pane profesore nikdy nezapomenu na naše rozhovory a práci na zlepšení právního a ekonomického prostředí CR. Společně jsme udělali strategický zákon o liniových stavbách, dovedli jsme jej k vypořádání a schválení RIA na uřadu vlády. Vždy jste byl pro mě vzorem čestného člověka.
Tomáš Sedláček, IES FSV UK forever wrote on Leden 12, 2021:
Michale, provázel jsi mě od prvního dne na škole a potom již stále. Nedokáži si to teď bez Tebe moc představit. Děkuji Ti za vše, v čem si nám pomáhal a jak jsi nás vychoval, měl jsi neskutečný záběr a hrozně moc laskavosti a péče v srdci. Vděčím ti strašně moc. Vše, co jsem chtěl říci, měl jsem tu smutnou čest již napsat do nekrologu a aspoň tak se Ti veřejně poklonit. Buď s Bohem a těším se na setkání v již neekonomickém světě bez dluhů a úrokových sazeb. Tomáš
Martin Svatoš wrote on Leden 12, 2021:
Vážený a milý Michale, chtěl bych Vám poděkovat za to, jaký jste byl skvělý a skromný člověk. Všechny naše rozhovory pro mě hodně znamenaly. Bolest ze ztráty jednou všichni překonáme a zbudou pouze krásné vzpomínky
Pavel Barvík wrote on Leden 12, 2021:
Michale,stále nemohu uvěřit,že už nejsi mezi námi.Chybíš mně i všem mým kolegům z AC. Odpočívej v pokoji.
Karel Dobeš wrote on Leden 12, 2021:
Milý Michale, děkuji za čas strávený v různých zajímavých a plodných diskuzích. Ať doprava nebo vesmír, vždy jsme našli zajímavé řešení.. Budeš mi chybět 🙁
Jaroslav Kokolus wrote on Leden 12, 2021:
Pána profesora som poznal ako veľmi vzdelaného, srdečného a spoločensky založeného človeka. Mal veľké odborné znalosti, prehľad a tiež i nadhľad v niektorých problémoch. Je škoda, že už tu nie je. Česť jeho pamiatke !