Kondolenční kniha – profesor Michal Mejstřík

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
Váš příspěvek bude viditelný ostatním, nevhodné příspěvky mohou být smazány.
115 entries.
Petr Dvořák, generální ředitel ČT wrote on Leden 11, 2021:
Rodina pana prof. Michala Mejstříka V Praze dne 7. ledna 2021 Vážení, dovolte, abych Vám i Vašim blízkým vyjádřil jménem svým a svých spolupracovníků z České televize hlubokou soustrast nad úmrtím pana profesora Michala Mejstříka. Smutná zpráva o odchodu respektované osobnosti a uznávaného odborníka, kterého jsem navíc z osobních setkání znal jako skvělého člověka, mě hluboce zasáhla. Budeme velmi postrádat jeho nadhled a životní zkušenosti, se kterými vždy dokázal povzbudit své okolí. V úctě Petr Dvořák generální ředitel
Lubomír Mlčoch wrote on Leden 11, 2021:
Několik dní se srovnávám s tím, že Michal už není mezi námi. Listuji v jubilejní publikaci ke 20.výročí IES, v níž tehdy již emeritní ředitel bilancuje plnění svých vizí. Bilance je to obsažná a působivá; a začínalo se po desetiletích, které kontinuitě poznání nepřály. Na IES však generační přetržka neexistovala,a rostoucí reputace byl magnetem pro nové příchozí,učitele i studenty, také díky akademické svobodě uhájené i v časech kontroverzních změn systému. Až jakoby přirozenou evolucí došlo ke vzniku studia teoretické ekonomie, v níž exaktnost byla vyvažována "měkkými" obory dějinnými a institucionálními. Troufám si říci, že kritiku ekonomického vzdělávání, která se se po krizi z let 2008-9 objevila i v anglosaském světě, tehdy náš institut ne sebe vztahovat nemusel. Michal byl pracovitý, a lenost "nebral". Náročnost vztahoval i na fakultu a univerzitu jako celek. Pro studenty nešetřil časem: v soutěži čtyř fakult o Englišovu cenu ekonomové dominovali, také pro fundované doporučující posudky pana ředitele...V posledních letech jsem se s Michalem už nevídal; naposled na pohřbu Ivo Koubka. Ten dokázal překvapivě přivést dohromady i kolegy ekonomy navzájem "odborně protivné". A tak poslední větou, kterou jsme si tenkrát s Michalem vyměnili, byla myšlenka, že smrt nás všechny smíří.
Ondra Benáček wrote on Leden 11, 2021:
Michal Mejstřík měl neuvěřitelně široký a renesanční záběr. Mě osobně, stejně jako celé široké generaci mých kolegů a kamarádů studentů, dal unikátní možnost se podílet na něčem úžasném, krásném a úspěšném - nově vzniklých vzdělávacích institucích CERGE a IES. Dovolím si říci, že jeho přínos českému vzdělávání je pro naši společnost dlouhodobě neocenitelný a je otázkou zdali vůbec existuje cokoliv srovnatelného. V mých vzpomínkách zůstane navždy velkým humanistou. Jeho zájem o studenty, přátele i věci veřejné byl nefalšovaný a byl vždy ochoten nezištně pomoci a nasadit svůj intelekt i organizační dovednosti do služeb ušlechtilých cílů. Lidé jako on bez nadsázky posouvají lidstvo kupředu. Bude chybět nejen svým nejbližším, kterým bych rád vyjádřil upřímnou soustrast, ale i celé naší občanské společnosti.
Pavel Finger wrote on Leden 11, 2021:
Odchod pana profesora Mejstříka byl pro mě šok z kterého se jen pomalu vzpamatovávám. Těšil jsem se na další spolupráci s člověkem, který byl z hlediska odborného i lidského pro mě vzorem. A tímto vzorem také zůstane. Upřímnou soustrast jeho rodině.
Martin Veselý wrote on Leden 11, 2021:
Upřímnou soustrast pozůstalým, rodině, kolegům, přátelům. Odchod pana profesora znamená obrovskou lidskou ztrátu jak v rovině odborné, tak čistě lidské.
Lenka Šťastná wrote on Leden 11, 2021:
Pane profesore, obdivuji Vás za Váš rozsáhlý profesní záběr. Vždy zůstanete ikonou IES. Věřím, že až příště navštívíte tuto planetu, povedete opět velmi bohatý a přínosný život. Upřímnou soustrast pozůstalým.
Lukáš Rečka wrote on Leden 11, 2021:
Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým. Je mi to moc líto. Vždy mi bylo záhadou, kde pan profesor bere energii stíhat tolik věcí. Jeho um zaměřit se na to podstatné a drive k dotahování věcí byl obdivuhodný. Budu vzpomínat na mnoho věcí, zejména na jeho ochotu pomáhat, lidskost a skromnost. Bude nám tu chybět. Čest jeho památce!
Vlado Benáček wrote on Leden 10, 2021:
Milý Michale, po 43 letech přátelství a paralelních šichtách na akademických polích, je mi těžké si představit, že by to mohlo být jednou takto uťato. Ty pozitivní vzpomínky ale nejde vymazat.
Martin Pospisil wrote on Leden 10, 2021:
Pane profesore. Moc jsem si Vás vážil a jsem nesmírně rád, že jsem s Vámi mohl spolupracovat. Děkuji Vám za vše.
Petr Jakubík wrote on Leden 10, 2021:
Pana profesora jsem si nesmírně vážil jako milého, chytrého, energetického a inspirativního člověka. Navždy pro mě zůstane ikonou IES. Rád vzpomínám na diskuze, které jsem měl čest s ním vést, typicky v pozdních večerních hodinách na institutu. Pane profesore děkuji za veškerou Vaši podporu během mého studijního i profesního života, budete mi chybět. Upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Pavel Dvořák wrote on Leden 10, 2021:
Díky moc za všechno pane profesore! Budete nám moc chybět.
Michal Bauer a Julie Chytilová wrote on Leden 10, 2021:
Pan profesor Mejstřík nám bude velice chybět – jeho humor, za všech okolností pozitivní a přátelský přístup, jeho s grácií zvládaná zpoždění, víra ve studenty, talent k propojování lidí, jeho inspirativní příspěvky do veřejné debaty o hospodářské politice, neutuchající snaha otevírat dveře studentům, kolegům a institutu na různých úrovních. I nám mnohokrát pomohl. Záběr jeho aktivit byl neuvěřitelný a je obdivuhodné, kolik toho pro studenty, IES a českou společnost udělal. Odchází příliš brzy, stále je tomu těžké uvěřit. Upřímnou soustrast rodině.
Vlado Halama wrote on Leden 10, 2021:
Michale, Stihl jsi toho za jeden život mnohokrát víc než jiní. Tvoje energie a štedrost byli legendární. Nedokážu si představit, že bys v tom přestal tam kde jsi teď. Vlado
Jan Amos Víšek wrote on Leden 10, 2021:
Michal byl jedním z prvních lidí, se kterým jsem se po příchodu na IES sblížil. Jeho vstřícnost a otevřená povaha mu otvírala cestu do srdcí mnoha lidí a Michal tak vytvářel okolo sebe pohodu a pokoj. Na IES tak okolo sebe soustředil lidi, kteří mu pomáhali vybudovat a udržovat prostředí vzájemné důvěry a ochoty navzájem si pomáhat. Svou vysokou odborností byl vzorem nejen pro studenty, ale i pro nás dospělejší, hlubokým lidstvím pak příkladem pro všechny. Jeho odchod je bolestný šok. Nám nezbývá než pokorně přiznat, že cesty Páně jsou mnohdy úplně nepochopitelné. Věřím však, že Michal je dnes již s našim Stvořitelem tam, kde je už jen radost a pokoj.
Kateřina Verchuša wrote on Leden 10, 2021:
Pan profesor Mejstřík byl vynikající odborník, pro něhož práce byla i koníčkem, vizionář, který svoje sny úspěšně realizoval, skvělý pedagog, jehož skutečný zájem o nás, studenty, mnohonásobně překračoval jeho povinnosti, a především byl pan profesor velmi slušný, tolerantní a velkorysý člověk s opravdovým zájmem o veřejné dění a obrovským životním elánem. Bude pro mne navždy vzorem a věřím, že jeho odkaz bude žít dál. Ráda bych vyjádřila hlubokou soustrast jeho rodině.
Jiří Novák wrote on Leden 10, 2021:
Když jsme se před lety loučili s Ivo Koubkem, řekl pan děkan Jakub Končelík památné: “je to nespravedlivé.” Měl pravdu. Teď mám podobné pocity. Odešel člověk, který by se rozdal pro studenty, pro institut a při snaze pomoct Česku zvládat ekonomické výzvy včetně dopadů pandemie. A odešel příliš brzy. Proč se nám jen nepodařilo pandemii zvládnout lépe? Když přebíral místo ředitele institutu Martin Gregor, řekl: “někteří lidé jsou nenahraditelní.” Měl pravdu.
Ladislav Krištoufek wrote on Leden 10, 2021:
Pan profesor pro mě byl a pořád bude ztělesněním myšlenky IES. Ze dne otevřených dveří jsem si odnesl, že co se naučíme, tak 99 % stejně zapomeneme, ale zůstanou z nás analytické stroje (právě MM), což udalo tón celému studiu. Ztělesňoval nejen neuvěřitelnou pracovitost ve velkém záběru věcí, ale i přístupnost, otevřenost a přátelství. Bude mi hodně chybět.
Jan Renc wrote on Leden 9, 2021:
Vážený pane profese, bylo mi ctí Vás poznat a být Vámi alespoň semestr veden. Vaše spektrum znalostí bylo ohromující a každá debata nesmírně obohacující. Děkuji za Váš jedinečný přístup ke studentům a životní inspiraci. Upřímnou soustrast celé rodině, prof. Mejstřík byl skvělým člověkem.
Ondřej Schneider wrote on Leden 9, 2021:
Michale, nemohu uvěřit, že už Tě nikdy nepotkám v Opletalce a nebudu mít šanci prodiskutovat s Tebou poslední ekonomické zprávy z Česka i ze světa. Byl jsi pro mě velkou inspirací, vytvořil jsi skvělou ekonomickou školu a dal mi šanci podílet se na jejím rozvoji. Za to jsem Ti vždy byl a vždy budu vděčný! A že jsi všude chodil pozdě? Vždyť jsme se vždycky všichni těšili, až zavoláš a sdělíš nám, že na té Strakonické je dnes zcela nečekaná zácpa.
David Tripe wrote on Leden 9, 2021:
It was with much sadness that I learned of the death of Michal Mestrik. I hadn't seen him much in recent years, and I regret that I had not had the opportunity to discuss matters of academic interest more with him, but he always seemed to be using has academic expertise to guide the Czech economy. He made a great contribution, and he will be missed.