Kondolenční kniha – profesor Michal Mejstřík

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
Váš příspěvek bude viditelný ostatním, nevhodné příspěvky mohou být smazány.
115 entries.
Jana Chvalkovska wrote on Leden 8, 2021:
Pan profesor byl velkorysý, inspirativní a skvělý člověk - šéf, učitel, mentor, přítel, vizionář. Bude mi chybět a bude chybět! Mám na něj tolik skvělých vzpomínek. Upřímnou soustrast.
Petr Hedbávný wrote on Leden 8, 2021:
Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Díky, pane profesore, za vše. Naučil jste nás dávat si vysoké cíle i nebát se důvěřovat nadějným. Opustil jste nás v okamžiku, kdy je celostní pohled na věc, kterým jste oplýval, zcela zásadní. Teď je na nás převzít štafetový kolík a pokračovat v rozdělané práci. Zlepšit instituce i infrastrukturu a vnést svěží vítr do vzdělávání i podnikatelské sféry. Vaše fotka s generálním tajemníkem OECD vydá za 1000 slov. Kéž nám všem zůstane v paměti Vás úsměv, síla, erudice a lidskost. Bylo mi ctí se od Vás učit a spolupracovat s Vámi.
Vladimír Čermák wrote on Leden 8, 2021:
Zprávě o skonu Michala Mejstříka jsem několik hodin nemohl uvěřit, vždyť jsem s ním před Vánoci mluvil a zněl, jako by měl plány na 20 let! Teprve pak se mi v hlavě spustily vzpomínky: na Michala profesora (neopakovatelný nadhled a znalost praxe), na Michala šéfa (dodnes vzpomínám na telefonát, kdy se mě ptal, zdali bych s EEIP na nějakou dobu nechtěl spolupracovat), na Michala vědce (aneb jak řešit podstatné) a hlavně na Michala - člověka se zlatým a štědrým srdcem. Budeš nám chybět! Tvoje nezapomenutelné hlášky z EEIP patří do zlaté knihy ekonomické praxe!
Jana Votápková wrote on Leden 8, 2021:
Upřímnou soustrast pozůstalým. Pan profesor Mejstřík byl obrovská a geniální osobnost. Dokázal skloubit neskutečné množství aktivit a zvládal je dělat všechny pořádně. Zároveň byl ale neskonale skromný a ochotný za všech okolností naslouchat všem, kdykoliv ho někdo oslovil. Měl obrovské pochopení. Velmi mě překvapil při našem posledním telefonátu před pár týdny v souvislosti s projektem pro LFA, který inicioval, když přišla řeč i na můj velký koníček, kterým je práce a stimulace s nejmenších dětí. Tehdy se upřímně zajímal o výsledky, kterých dosahujeme a řekl mi: "To je super, tohle dělejte, protože naše budoucí ekonomická prosperita závisí právě na investici do nejmenších, jak jsme před pár lety zmínili v naší studii". Je těžké představit si IES, který vybudoval v přední ekonomické pracoviště, bez jeho energie. Budete nám všem moc chybět, pane profesore!
Michal Paulus wrote on Leden 8, 2021:
Pan profesor byl velkou osobností našeho institutu. Patří mu velké poděkování nejenom za jeho založení a směřování, ale také za to, jak se dokázal věnovat nám, studentům. Upřímnou soustrast pozůstalým.
Pavel Doležel wrote on Leden 8, 2021:
To je mi moc líto. Vzpomínám na přednášky z bankovnictví a sarkastický humor pana profesora. Upřímnou soustrast všem, kteří ho měli rádi.
Tomáš Roubal wrote on Leden 8, 2021:
Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým. Chtěl bych panu profesorovi poděkovat za jeho podporu při studiu. Takhle zpětně si teprve uvědomuji jak vizionářský počin to byl založit IES a mnoho dalších projektů, a jak moc jsem mu zavázán, osobně i profesně. Čest jeho památce.
Daniel Džmuráň wrote on Leden 8, 2021:
S panem profesorem Mejstříkem odešel výjimečný člověk. Je mi velkou ctí, že jsem měl možnost jej poznat jako pedagoga a vynikajícího odborníka, jako blízkého spolupracovníka i jako člověka. Jako pedagoga vstřícného a inspirativního, kterému skutečně záleželo na svých studentech. Jako šéfa a kolegu zapáleného a přímého, který byl vždy skvělým profesionálem a zároveň mentorem. A jako člověka optimistického, laskavého a čestného, který vždy rád pomohl dobré věci. Děkuji Vám, pane profesore, za vše, co jste vykonal pro tuto zemi a obrovskou spoustu lidí nejen v ní.
Jakub Matějů wrote on Leden 8, 2021:
Děkuji pane Profesore za Vaši neutuchající energii a přínos české ekonomické vzdělanosti. Vaší zásluhou měla moje generace šanci získat excelentní ekonomické vzdělání na IES i CERGE, vystřelil jste nás do světa a umožnil obstát v zahraniční konkurenci, často tam i vyčnívat. Málokdo za sebou zanechal takový pomník.
Tomáš Holub wrote on Leden 8, 2021:
Michal Mejstřík byl pro mě jeden z ikonických symbolů IES. Nejprve jako můj učitel, poté ředitel a nakonec jako starší kolega. Člověk nesmírně energický, schopný kombinovat akademické působení s praxí i popularizací ekonomie. Jeho předčasný odchod mě velmi mrzí, mohl udělat ještě hodně skvělé práce. Dobře jsem si s ním vždy popovídal. Upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Jiri Jaroš wrote on Leden 8, 2021:
Nezapomenu. Nebyl to tuctovy ucitel a hlavně věřil mladým.
Magda Pečená wrote on Leden 8, 2021:
Pan profesor hýřil vším: nápady, dobrosrdečností, energií, vtipem a neposednou aktivitou. Každý den žil s programem na dalších 10 let a tím zastiňoval mnohé z nás, studentů a spolupracovníků. Bude nám chybět, ale můžeme si z něj brát příklad každý den.
Adam Geršl wrote on Leden 8, 2021:
Vážil jsem si jeho názorů, oceňoval jeho smysl pro břitký humor i jeho rozhled. Měl drive, který nepolevoval, ani když mu přibývala léta. Bude nám všem chybět.
Anna Dvořáková wrote on Leden 8, 2021:
Michal Mejstřík uměl dělat vždy spoustu věcí najednou - snad i když už teď není mezi námi, stačí sledovat všechny ty zprávy, které se o něm píší, usmívá se typickým úsměvem, že jeho život nebyl marný, a věří nám, že na jeho rady nezapomeneme. Ano, Michale, nezapomeneme. Je tady celá generace ekonomů (i neekonomů), která tě uslyší, i když tu nejsi, a která půjde (alespoň trochu) ve tvých stopách. Děkujeme a konečně si odpočiň... je toho tolik, co jsi nám dal...
Milan Ščasný wrote on Leden 8, 2021:
Skvělý člověk, velká ztráta. Zakladatel jedné z nejlepších škol ekonomie v regionu. Inspiroval mnohých, včetně mě. Vášnivý diskutér. Brilantní, racionální uvažování a argumentace. Otevřen diskutovat a přispět k řešení závažných problémů, včetně aktuálních environmentálních problémů – na spolupráci ve výzkumů udržitelné ekonomiky, energetiky nebo dopadů Zelené Dohody pro Evropu jsem se moc těšil. Na pana profesora Michala Mejstříka budu vzpomínat s pokorou a úctou.
Maurizio Pompella, University of Siena wrote on Leden 8, 2021:
These are days of great sadness. I met Michal some fifteen years ago when I first visited Charles University. We have then had a respectful friendship all this time. He was a special person, an outstanding scholar. We prematurely lose a friend and colleague, a sensitive person whose ever-smiling face we will gladly remember.
Jakub Losenický wrote on Leden 8, 2021:
Oceňoval jsem jeho lidskost a schopnost věcně argumentovat. Také si velmi vážím jeho neúnavné práce v oblasti veřejnch politik a rozpočtů. I díky profesoru Mejstříkovi máme v této zemi na čem stavět.
Michal Červinka wrote on Leden 8, 2021:
Pan profesor Mejstřík byl člověk s obrovským zájmem o lidi kolem sebe a jejich osobní příběhy. Pamatoval si tak nespočet studentů ze všech absolventských ročníků IES FSV UK od založení a přispíval tím k propojování celé školy. Budu si vždy vážit příležitostí se s ním setkávat, a toho, čemu mě jako vyučující i jako kolega z IES naučil. Budu vzpomínat na jeho laskavý humor.
Julius Horvath wrote on Leden 8, 2021:
Michal bol vyrazny talent uz zaciatkom osemdesiatich rokov v Ekonomickom ustave CSAV. Od devatdesiatich rokoch jeho kariera isla velmi dobrym smerom, medzi inym zasluzne prispel k IES na Karlovej univerzite, co je vynikajuce a v zahranici velmi uznavane pracovisko. Naposledy sme radostne spolu hovorili vo Viedni. Jeho odchod je velkou stratou a jeho pamiatka zostane dlho s nami.
@pavelcurda wrote on Leden 8, 2021:
Byl jsem jeho první ročník. 1990. Na pivka s ním U Rotundy nezapomenu. Skvělý člověk