SEZNAM PROJEKTŮ

Seznam projektů v oblasti poradenství

Poradenství pro skupinu RWE (2002-2013)

Firemní dárcovství v České republice – vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem (2018)

Ekonomická analýza českého filmového průmyslu (2017)

Analýza systému náhradních odměn pro autory uměleckých děl (2017)

Studie o možnostech zavedení spolupráce mezi státy V4 a Koreou (2016)

Studie pro statutární město Chomutov (2016)

Navigátor bezpečného úvěru (2011 – dosud)

Možnosti poskytování mikroúvěrů zranitelným osobám pro zahájení podnikání, mikropodnikům a sociálním podnikům (2016)

Komparativní analýza tržních a institucionálních charakteristik trhu zpětného odběru elektrozařízení s ukončenou životností (2016)

Metodika pro hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (2016)

Studijní cesta uzbeckých specialistů do České republiky za účelem získání znalostí v oblasti reformy systému veřejné finanční správy (2016)

Odborné ekonomické hodnocení sektorového zdanění finančního sektoru v ČR (2015)

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR (2015)

Ekonomické hodnocení sektorového zdanění loterijních her (2015)

Česká internetová ekonomika (2014)

Investice do zdraví (2014)

Analýza vlivu ekonomické krize na implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (2013)

Příprava konceptu Praha jako SMART city v období 2014-2020 (2013)

Granty TAČR  (2011-2013)

Dopady výstavby ÚČOV v Praze na cenu stočného (2013)

Rozšířený standard profilu zadavatele (2013)

Studie pro Úřad vlády “Úspory a duplicity ve veřejné správě” (2012)

Studie pro město Ostrava “Strategie konkurenceschopnosti města Ostravy 2012 – 2020

Studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu „Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Analýzy pro Svaz průmyslu a dopravy ČR (2012)

Rozklikávací rozpočty (2012)

zInfo.cz – profil férového zadavatele

Implementace rozvojové hospodářské politiky: případ rozvíjení česko-moldavských vztahů

The Bosnia Legal and Regulatory Reform Project (formování kapitálového trhu a Sarajevské Burzy cenných papírů) ve spolupráci s USAID

ROLOFOL (2008)

Broadband Coverage in Europe – kapitola o České republice

Pre-programming Study pro PHARE

Alcatel Czech (2004)