Analýza systému náhradních odměn pro autory uměleckých

Období: 2017

Studie k vyhlášce č. 488/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 408/2008 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn