Střednědobé cíle pro 1994-1997 PHARE Programming – “THE PRE-PROGRAMMING STUDY”

V roce 1993 byla pod vedením prof. Mejstříka připravena Pre-programming Study pro PHARE.

PHARE slouží k posilování veřejné administrativy a její efektivity v rámci EU, podporuje konvergenci legislativy EU, snižuje potřebu přechodných období a podporuje sociální a ekonomickou kohezi.

Tato studie zhodnotila slabá místa v hlavních polích působnosti veřejné správy  a identifikovala základní problémy.  Z těchto problému pak vyšel návrh potenciálních cílů v rámci financování PHARE během 1994-1997, včetně pravidel pro organizaci a správu fondu.

Prof. Mejstřík vedl tým složený z nezávislých expertů, kteří do studie přispívali.

Tým učinil závěry ohledně možného financování na poli veřejné administrativy a to při  implementaci Smlouvy o EU v bankovním sektoru a finančních institucích, privatizaci a restrukturalizaci, zemědělství, telekomunikacích, energetice, životním prostředí, vzdělávání, vědě a technologiích a sociálním zabezpečení.

Studie navrhla vytvoření Průmyslového restrukturalizačního programu PHARE, zjednodušení administrativních procedur, lepší diseminaci informace, kvalifikovanou supervizi procesu financování a lepší spolupráci se společnostmi.

Tato studie byla kladně oceněna experty EU a PHARE pro zavedení konzistentní metodologie.

nafta