Starší příspěvky EEIP na konferencích

 • „Konkurenceschopnost podniků a financování jejich rozvoje“, konference Finanční nástroje pro české podniky aneb rozvoj konkurenceschopnosti v době recese, konaná pod záštitou EEN, Technologického centra AV ČR a ICC ČR, Praha, 2013
 •  „Automotive ve víru globální ekonomické nestability – optimistické vs. pesimistické předpoklady“, konference AUTO organizovaná Institutem pro mezinárodní výzkum (IIR), Praha, 2013
 • „Evropa ve víru globální ekonomické nestability: A inovace?“, plenární zasedání Inovace 2013, Praha, 2013
 • „Digitální transatlantický obchod: Nové pobídky pro konkurenceschopnost a jeho životní prostředí“, konference Renewing Euroatlantic economic ties: towards the Translantic trade and investment partnership, Praha, 2013
 • „Evropa ve víru globální ekonomické nestability: VONKU Z NAJHORŠIEHO?“, TREND konference TOP manažment, Bratislava, 2013
 • „Role spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem při zavádění tržních reforem a rozvoji ekonomiky: Případ České republiky“, konference členských států Visegrádské čtyřky o ekonomických reformách v průběhu transformačního období, lekce, úspěšné příklady a paralely k Egyptu, Káhira, Egypt, 2013
 • „Fondy rizikového kapitálu – nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR“, vystoupení prof. Mejstříka v PSP ČR, Praha, 2013
 • „Podnikové finance, banky a financování projektů“, cyklus přednášek na VŠEM pro manažery, členy Bankovní a finanční akademie v Uzbekistánu a vysoké státní úředníky z Uzbekistánu, Praha, 2013
 • „Veřejná správa a otevřená data? Případ českých a evropských insolvenčních rejstříků“, konference Global Mindset Development in Leadership and Management, Los Angeles, 2012
 • Prezentace výsledků projektu Navigátor bezpečného úvěru, mezinárodní workshop Inovativní přístupy v oblasti zvyšování finanční gramotnosti uchazečů o zaměstnání, Praha, 2012
 • „Konkurenceschopnost v rámci České republiky v období kreativní destrukce“, konference ICC making sense of Global Economy: How to strengthen competitiveness and growth, Helsinki, 2012
 • „Český přístup k Hodnocení dopadů regulace“, mezinárodní konference evropské skupiny vysoce postavených národních expertů z oblasti regulace a vysoce postavených nezávislých dotčených stran o administrativní zátěži, Brusel, 2012
 • „Potenciál spolupráce v EU: Tržní, rozpočtové a institucionální nástroje podpory růstu a konkurenceschopnosti“, mezinárodní konference Evropa na křižovatce: cesta z krize, Praha, 2012
 • „Konkurenceschopnost v rámci České republiky v období kreativní destrukce“, konference Německo a Česká republika: Konkurenceschopnost obou silně exportně orientovaných zemí v mezinárodní soutěži, Praha, 2012
 • „Jak zlepšit kvalitu hodnocení dopadů regulace (RIA)“, mezinárodní konference Hodnocení dopadů regulace (RIA) v ČR a ostatních zemích OECD pořádaná OECD, vládou ČR a Univerzitou Karlovou, Praha, 2012
 • „Konkurenceschopnost české a slovenské ekonomiky: Jaké rozdíly přináší Euro?“, seminář Česká a slovenská ekonomika: 17 let poté pořádaný EK, DG ECFIN, Brusel, 2012
 • „Výzvy Basel III pro český bankovní sektor“, konference Eurobanking, Vídeň, 2011
 • „Rostoucí zadlužení českých domácností – bude z čeho spořit na důchody?“, fórum Penzijní reforma – Budeme chudí důchodci?, Praha, 2010
 • „Dopady elektronického insolvenčního rejstříku na české podnikatelské prostředí”, konference 7th Annual Eastern European e|Gov Days: eGovernment & eBusiness Ecosystem & eJustice Conference, Praha, 2009
 • „Hledání společného řešení hospodářské krize: Jak sladit zájmy zemí EU?”, konference Czech Presidency in the Context of Cooperation of the French-Czech-Swedish Trio: Challenges and Opportunities organizovaná Asociací pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Praha, 2009
 • „Podniky nových členských států EU zvyšující svou konkurenceschopnost: Bolestivý proces dohánění prostřednictvím learning by doing“, konference Europe after the crisis: resuming the long-term perspective, Stockholm, 2009
 • „Evropský bankovní sektor před a v průběhu 2008/2009“, konference „Global Turmoil International Finance Symposium 2009“, Istanbul, 2009
 • „Naše banky jako součást regionálních konsolidátorů: Historie a budoucnost“, konference „20 let finančních a bankovních reforem v České republice“, Kongresový sál České národní banky, Praha, 2009
 • „Globální ekonomická krize: Čas zoufalství nebo příležitost?“, konference Threats and Opportunities within and beyond the EU, Černínský palác, Praha, 2009
 • „EU v globální finanční krizi – role střední a východní Evropy, mezinárodní konference pořádaná Fudanskou univerzitou v Šanghaji, Šanghaj, 2009
 • „Řízení podniku v době krize “, konference IRR, Praha, 2009
 • „Příčiny a projevy současné ekonomické krize “, konference Dopady krize a její řešení a úrovni podniků, pořádaná Českou manažerskou asociací a Svazem průmyslu a dopravy ČR, Praha, 2009
 • „Dopady elektronického insolvenčního rejstříku na české podnikatelské prostředí”, konference 7. východoevropské dny eGovernmentu (eGov Days), Praha, 2009
 •  „Hodnocení dopadů (Impact Assessment): Status quo“, konference  EU v objetí regulace: kam dál? konaná na Institutu ekonomických studií (IES), Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, Praha, 2008
 •  „Evropská studia ve střední a východní Evropě – možnosti networkingu“, mezinárodní konference pořádaná Evropskou komisí v Pekingu, Peking, 2008
 • Organizace a moderování diskuse „Globalizace a nové výzvy pro Českou republiku“ s generálním sekretářem OECD panem Angelem Gurríou pořádané Univerzitou Karlovou v Praze, Praha, 2008
 •  „Rok účinnosti insolvenčního zákona“, konference pořádaná ministrem spravedlnosti u příležitosti výročí vstupu v účinnost insolvenčního zákona, Praha, 2008
 •  „Fúze a akvizice v evropském bankovním sektoru: vytvářejí hodnotu pro akcionáře?“, mezinárodní workshop pořádaný Univerzitou Karlovou v Praze, Praha, 2008
 •  „Finanční systém: Kreativní destrukce?“, workshop Americká finanční krize a dopad na ČR pořádaný Fontes , Praha, 2008
 •  „Řízení rizika – lekce ze současné finanční krize“, mezinárodní konference pořádaná Slezskou univerzitou, Karviná, 2008
 •  „EU jako globální hráč: strukturální změny a evropská zahraniční politika“, mezinárodní konference pořádaná East Normal University, Šanghaj, 2007
 • „Vývoj cen ropy a zemního plynu – světové zásoby, vzájemný vztah, ceny v EU ”, konference Očekávaný vývoj cen fosilních paliv, Brno, 2007
 • „Využití místní rozmanitosti pro globální úspěch – zkušenosti z Evropy a USA”, World Diversity Leadership Summit, Praha, 2006
 • „Vztah ceny zemního plynu a ropy – světové zásoby, vývoj cen zemního plynu po skončení regulace vyplývající ze zkušeností EU, regionalizace trhu s flexibilitou, zkušenosti z liberalizace v zahraničí ”, Gas Business Breakfast pořádaný společností EURO, Praha, 2006
 • „Novelu energetického zákona by měla doplnit analýza důsledků právní úpravy“, odborný seminář Novela energetického zákona, česká energetika na jednotném vnitřním trhu EU organizovaný Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Evropsko-českým fórem a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Praha, 2004
 • „Unbundling v plynárenství EU”, čtvrtý Energetický kongres, Praha, 2004
 • „Ekonomické reformy ve střední a východní Evropě po rozšíření EU”, mezinárodním seminář Shanghai Society of East European & Central Asian Studies, Šanghaj, 2004
 • „Očekávání a první výsledky při rozvoji konkurence a regulace v EU”, konference Slovenská energetika 2004, Bratislava, 2004
 • „Energetická koncepce EU”, konference Energetické trendy v ČR a EU, Praha, 2003
 • „Vývoj kapitálových trhů v ČR”, mezinárodní konference Capital Market´s Development pořádaná USAID, Sarajevo, 1998