Případová studie přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na farmářských trzích na pražské Náplavce

Na začátku roku 2019 dokončila EEIP případovou studii pro Ministerstvo životního prostředí, ve které zkoumala možnosti přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na oblíbených farmářských trzích na pražské Náplavce.Tržiště na pražském Rašínově nábřeží se postupnými kroky přibližuje konceptu bezplastového trhu. Koncem léta 2018 došlo k nahrazení jednorázových plastových kelímků na studené nápoje kelímky vratnými. Dalším logickým krokem se tak jeví nahrazení jednorázových materiálů i u prodeje jiných produktů, např. teplých nápojů či občerstvení.

Studie EEIP vychází primárně z řady konzultací uskutečněných s místními organizacemi, provozovateli různých městských trhů, zástupci vedení města i se samotnými prodejci působícími na Náplavce a jiných trzích. Hlavními výstupy jsou pak návrhy opatření pro udržitelné nakupování nejrůznějších produktů na farmářských trzích. Studie navíc počítá s různými variantami zaváděných opatření, včetně využití opakovatelně použitelného nádobí prodejců, pronájmu od organizátorů trhů apod.

Případová studie byla realizována v rámci kampaně Ministerstva životního prostředí ČR s názvem #dostbyloplastu, jejímž cílem je omezit nadužívání jednorázového nádobí a plastových obalů, a předejít tak vzniku odpadů z těchto materiálů. Studie je volně dostupná na webu MŽP.