Novinky

RIA k zákonu o právu na digitální služby

17.04.2019 Společnost EEIP zpracovala Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o právu na digitální služby, ze kterého čerpá Důvodová zpráva, doručená spolu se samotným návrhem 9. dubna 2019 poslancům PSP ČR. Hlavním cílem návrh

Navigátor bezpečného úvěru 2018

17.04.2019 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 8. ročníku projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatele projektu je Daniel Džmuráň), jehož cílem je:

Validace a varianty úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy

17.04.2019 EEIP spolu se svými partnery zpracovala pro Ministerstvo vnitra analýzu současného stavu financování přeneseného výkonu státní správy různými kategoriemi obcí a kraji a zhodnotila možné úpravy, které by vedly ke zefektivnění a z

O společnosti EEIP a.s.

Společnost EEIP, a.s. patří trvale mezi nejaktivnější české poradenské společnosti působící v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí. Dále se EEIP zabývá zpracováním finančně-ekonomických analýz a hodnocením dopadů regulace (RIA).

Klienti a partneři

Mero
Ministersvo kultury
Raiffeisen
RWE
Unipetrol
Alcatel
Open Society Fund Praha
NET4GAS
Dr. Oetker
TAČR
Navigátor bezpečného úvěru
Mezinárodní obchodní komora