Novinky

Navigátor bezpečného úvěru 2017

11.12.2017 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 7. ročníku  projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatele projektu je Jan Matyáš), jehož cílem je:

Poradenství v oblasti behaviorální ekonomie

25.10.2017 Implementace behaviorálních metod je výrazným celosvětovým trendem a umožňuje využití poznatků zkoumaných např. prof. Richardem Thalerem, který v roce 2017 za aktivity na poli Behaviorální ekonomie (BE) získal Nobelovu cenu za ekono

Nástroj EEIP pro hledání firemních exportních příležitostí a vyhledání koncových zákazníků

22.06.2017 EEIP vytvořila exportní model sloužící k prioritizaci exportních příležitostí pro konkrétní firmy.  Export Decision Support Model (EDSM) s analytickou podporou pracovníků EEIP umožňuje na základě absorpční schopnosti dovozního t

O společnosti EEIP a.s.

Společnost EEIP, a.s. patří trvale mezi nejaktivnější české poradenské společnosti působící v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí. Dále se EEIP zabývá zpracováním finančně-ekonomických analýz a hodnocením dopadů regulace (RIA).

Klienti a partneři

Mero
Ministersvo kultury
Raiffeisen
RWE
Unipetrol
Alcatel
Open Society Fund Praha
NET4GAS
Dr. Oetker
TAČR
Navigátor bezpečného úvěru
Mezinárodní obchodní komora