Novinky

Firemní dárcovství v České republice - vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem

02.08.2018 Společnost EEIP, a.s. zpracovala analýzu stavu firemního dárcovství v ČR a na základě  zjištěných skutečností navrhla změny, které mohou posílit motivaci firem k filantropickým aktivitám. Součástí analýzy bylo rozsáhle šetře

Navigátor bezpečného úvěru 2017

11.12.2017 EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 7. ročníku  projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatele projektu je Jan Matyáš), jehož cílem je:

Poradenství v oblasti behaviorální ekonomie

25.10.2017 Implementace behaviorálních metod je výrazným celosvětovým trendem a umožňuje využití poznatků zkoumaných např. prof. Richardem Thalerem, který v roce 2017 za aktivity na poli Behaviorální ekonomie (BE) získal Nobelovu cenu za ekono

O společnosti EEIP a.s.

Společnost EEIP, a.s. patří trvale mezi nejaktivnější české poradenské společnosti působící v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí. Dále se EEIP zabývá zpracováním finančně-ekonomických analýz a hodnocením dopadů regulace (RIA).

Klienti a partneři

Mero
Ministersvo kultury
Raiffeisen
RWE
Unipetrol
Alcatel
Open Society Fund Praha
NET4GAS
Dr. Oetker
TAČR
Navigátor bezpečného úvěru
Mezinárodní obchodní komora