Akvizice Nafty Gbely

EEIP a WestLB Panmure spolupracovaly jako finanční poradci skupiny RWE (předtím spolupracovaly s WFG AG)  při získání 40% akciového podílu v Naftě Gbely, majoritně kontrolované společností Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Jako jediná na Slovensku nabízela Nafta Gbely uskladňování zemního plynu, výzkum ložisek zemního plynu či inženýrské a stavební práce.

Tato investice byla pátou největší investicí ve slovenském energetickém průmyslu a byla úspěšně dokončena v únoru roku 2001.

EEIP a WestLB Panmure taktéž spolupracovaly jako finanční poradci skupiny RWE (předtím s WFG AG) při prodeji akcií Nafta Gbely.

Nafta a.s.   Nafta a.s.