GDR – globální depozitní certifikáty

ADR, GDR jsou nástrojem financování podniků na zahraničních akciových trzích. Jsou obvykle nejlepším instrumentem umožňujícím i emitentům z nezralých, rozvíjejících se trhů dosáhnou mezinárodní likvidity větších emisí. Americké, resp. globální depozitní certifikáty poskytují společnostem možnost kotace na vyspělých burzách (London Stock Exchange, NYSE, NASDAQ,….), bez nutnosti splňovat všechny podmínky vyžadované daným trhem pro ostatní kotované akcie, či nabídnout akcie institucionálním investorům na těchto trzích.

Mezinárodní nabídka ADR a GDR vede většinou k nárůstu ceny podkladových akcií a podpoří likviditu na domácím trhu.

Příklad úspěšného vydání GDR (ve spolupráci s WestLB Group):

Bordsodchem RT. (Maďarsko)

  • jeden z největších výrobců a zpracovatelů PVC ve střední a východní Evropě
  • West Merchant Bank Limited plnila funkci jednoho ze dvou joint global coordinators and bookrunners a joint lead managera

Prezentace Referenční případ: Privatizace Borschodchemu a IPO