Zdroje a legislativa EU, projekty pro evropské instituce

  • § Projekty pro Evropskou komisi, legislativa a  čerpání fondů EU – přehled zdrojů EU – abstrakt (pdf CZpdf ENG)
  • § Aktivní účast na významných fórech týkajících se fungování  utilit v rámci  Evropské unie(liberalizace trhů s utilitami) – členské i přistupující země
  • § Příspěvky k diskusi

· Vystoupení profesora Mejstříka na konferenci Očekávaný vývoj cen fosilních paliv na téma „Vývoj cen ropy a zemního plynu – světové zásoby, vzájemný vztah, ceny v EU“,  pořádanou v Brně dne 28.3.2007

· Příspěvek profesora Mejstříka společně s Ditou Tesárkovou a Julií Chytilovou na téma„Vztah ceny zemního plynu a ropy – světové zásoby, vývoj cen zemního plynu po skončení regulace vyplývající ze zkušeností EU, regionalizace trhu s flexibilitou, zkušenosti z liberalizace v zahraničí“ na setkání „Gas Business Breakfast“ pořádaném společností EURO8. prosince 2006 v Praze

· Příspěvek profesora Mejstříka a Miloše Čebíka „Zkušenost z liberalizace plynárenského trhu v  zahraničí a předpoklady pro liberalizaci na straně zdrojů“ na setkání „Gas BusinessBreakfast“ pořádaném společností EURO  9. prosince 2005 v Praze

· Příspěvek  „Kam kráčí evropské plynárenství“, který přednesl prof. Mejstřík na konferenciIIR  „Plynárenství ČR a SR 2005“, pořádané 8. a 9. listopadu 2005 v Brně

· Příspěvek k pátému energetickému kongresu v Praze v únoru 2005: Dopady směrnic EK z hlediska národních trhů

· Vystoupení na semináři k novele energetického zákona,  pořádaném Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR dne 10. listopadu 2004: Kořeny novely energetického zákona

· Vystoupení na devátém ročníku konference Energy Efficiency Business Week v  listopadu 2004: Vývoj (de)regulace energetických trhů a dopady

· Vystoupení na mezinárodní konferenci „Slovenská energetika 2004“, v červnu 2004 v Bratislavě: Očekávání a první výsledky při rozvoji konkurence a regulace v EU

· Příspěvek na odborném semináři Novela energetického zákona, česká energetika na jednotném vnitřním trhu EU, organizovaném 25. května 2004 Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Evropsko-českým fórem aMinisterstvem průmyslu a obchodu České republikyPříspěvek profesora Michala Mejstříka.

· Vystoupení na čtvrtém energetickém kongresu v Praze v březnu 2004: Unbundling v plynárenství EU (ENG Unbundling in EU Gas Sector)

· Příspěvek na konferenci Energetické trendy v ČR a EU v říjnu 2003: Energetická koncepce EU (ENG Energy Conception of the EU)

· Vystoupení na veřejném slyšení k Energetické koncepci ČR 16.října 2003)

· Příspěvek na třetím energetickém kongresu v Praze v únoru 2003: Od Madridu k Barceloně(ENG From Madrid to Barcelona) a Komentář k novele plynárenské směrnice č. 98/30/EC(ENG Comments on gas directive 98/30/EC amendment)

  • § Aktivní účast  na mezinárodních fórech a konferencích týkajících se především kapitálových a finančních trhů, ekonomického vývoje, energetiky, plynárenství a dalších utilit v rámci  Evropské Unie.

· Účast na World Diversity Leadership Summit s podtitulem „Leveraging Local Diversity for Global Success; European and U.S. Best Practices” (březen 2006). Prof. Mejstříku patří poděkování od člena rady organizace The Conference Board za příspěvek věnovaný české ekonomice a historii, který následně vedl k plodné diskusi. Summit se věnoval tématům jako základy různorodosti v EU, různorodost EU v praxi a globální různorodost.

· Účast na  The European Lawyer Conference (2004) pořádané nejvýznamnějším evropským právnickým odborným časopisem, The European Lawyer, společně sInternational Bar Association, největší mezinárodní právní asociací, zástupce EEIP vystupoval jako invited speaker na úvodním plenárním zasedání. Konference se věnovala tématům jako: hodnocení evropských kapitálových trhů, zdanění firem v rozšiřující se Evropě, přístupové smlouvy a jejich dopad na investice v nových členských zemích, Corporate Governance v širší Evropě, dluhové a vlastní financování – změna situace pro přistupující státy, atd.

· Účast na mezinárodní konferenci Economic Reforms for Europe pořádanou INEKO (Institute for Economic and Social Reforms) v  březnu roku 2004, která byla zaměřena na výměnu informací o ekonomických a sociálních reformách mezi deseti ministry financí jednotlivých tranzitivních ekonomik, které vstupují do Evropské unie. Prof. Mejstřík přednesl příspěvek na téma Corporate Restructuring and Governance. Ministr financí Slovenské republiky Ivan Mikloš vyjádřil spokojenost nad průběhem konference a ocenil přínos jednotlivých přednášejících, včetně vystoupení profesora Mejstříka.

  • §  Poradenství pro RWE Group (2002-2005)
  • §  Poradenství zahraničním vládním institucím

· Specialisté z EEIP financovaní z fondů USAID působili jako poradci Investment Company and Fund Project vedeného společností Booz-Allen-Hamilton při vzniku odvětví podílových fondů na Ukrajině a v Kazachstánu a to zejména v oblasti řízení a strategie fondů.

· Prof. Mejstřík se rovněž jako poradce podílel na projektu USAID (The Bosnia Legal and Regulatory Reform Project – LRRP) v Bosně-Hercegovině při formování kapitálového trhu a Sarajevské Burzy cenných papírů. … Capital Markets Development: Because the development of securities and capital markets is crucial to long-term economic prosperity, LRRP worked actively to develop a viable legal and regulatory securities infrastructure…legislative drafting, organizational development and policy guidance, and training and capacity building… The United States Government has provided nearly $1 billion to date for the reconstruction of Bosnia-Herzegovina…

· Společný projekt East West Management Institute USAID „Partners for Financial Stability“ pro střední, východní a jižní Evropu byl dalším místem pro uplatnění znalostí M. Mejstříka. Program trvající několik let se věnoval především kultivaci finančních trhů. Hlavním působištěm zástupce EEIP bylo Bulharsko.

· EEIP ve spolupráci s think-tankem EXPERT-GRUP (Moldávie) a za přispění nadace Open Society Fund realizovala od září 2006 do června 2007 projekt „Implementace rozvojové hospodářské politiky: případ rozvíjení česko-moldavského partnerství“, jehož hlavním cílem bylo přispět ke zlepšení česko-moldavských vztahů především na poli ekonomické spolupráce. V rámci projektu vznikla komplexní studie „Analýza moldavsko-českých hospodářských vztahů: Překážky a příležitosti pro zvýšení vzájemného obchodu a investic“ zachycující současný stav ekonomické výměny obou zemí a identifikující potenciální možnosti pro budoucí spolupráci. Prezentace studie v Kišiněvě v červnu 2007 vzbudila ohlas odborné veřejnosti.