Tisková zpráva FNM – PRIVATIZACE UNIPETROLU

FNM dnes, 24.května 2005, v dopoledních hodinách obdržel platbu za akcie Unipetrolu a současně převedl akcie společnosti na PKN Orlen.

V souladu s kupní smlouvou bylo převedeno 62,99 % akcií Unipetrolu v držení FNM na společnost PKN Orlen.

Společnost PKN Orlen za státní podíl v Unipetrolu zaplatila celkem 13,05 mld. Kč, z toho za akcie společnosti UNIPETROL, a.s. v držení FNM 11,304 mld. Kč, za akcie společnosti SPOLANA, a.s. v držení České konsolidační agentury 1 mil. Kč a zbytek nabídkové ceny se týká pohledávek České konsolidační agentury.

Tímto krokem byl úspěšně završen proces privatizace Unipetrolu a.s. Prostředky, které FNM z prodeje získal, budou poskytnuty ve prospěch Státního fondu dopravní infrastruktury.

Petra Krainová

Mluvčí FNM ČR