EEIP zpracovala analýzu využití Kongresového centra Praha

19.12.2012: Společnost EEIP, a.s. zpracovala pro hlavní město Prahu materiál „Analýza využití Kongresového centra Praha a.s.“, jehož cílem bylo prozkoumat stávající finanční situaci KCP s ohledem na kapitálovou strukturu společnosti a navrhnout možné alternativy řešení. Součástí materiálu bylo také navržení a vyhodnocení několika variant dalšího rozvoje KCP a lokality v okolí Kongresového centra Praha. Analýza byla zpracována ve spolupráci KPMG Česká republika.